logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA Nr 1/98 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 5 listopada 1998 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego

UCHWAŁA Nr 1/98
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 5 listopada 1998 roku
 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego.

 
Na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 99, poz.631) uchwala się, co następuje:
 
 
§1

 
Stwierdza się, ze na Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego wybrano radnego Pana Zdzisława Walentego Łukaszewskiego.
 
 
§2
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2003-10-20 15:19:26)
Lista wiadomości