logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA Nr 2/98 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 5 listopada 1998 roku w sprawie ustalenia terminu wyboru Zarządu Powiatu Konińskiego
 
UCHWAŁA Nr 2/98
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 5 listopada 1998 roku
 
w sprawie ustalenia terminu wyboru Zarządu Powiatu Konińskiego.
 
Na podstawie art. 101 ust.2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr l33, poz. 872) uchwala się, co następuje:
 
 
§1
 
 
Ustala się termin wyboru Zarządu Powiatu Konińskiego na dzień 14.11.1998r.
 
 
§2
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.
 
 
§3
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2003-10-20 15:41:23)
Lista wiadomości