logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA Nr 8/98 RADY POWIATU KONINSKIEGO z dnia 14 listopada 1998 roku w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Konińskiego
 
UCHWAŁA Nr 8/98
RADY POWIATU KONINSKIEGO

z dnia 14 listopada 1998 roku
 
w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Konińskiego.
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 2, art. 27 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 99, poz. 631) uchwala się, co następuje:
 
 
§1
 
 
Stwierdza się, że na Członków Zarządu Powiatu Konińskiego wybrano
1. Sławomira Chmielińskiego,
2. Jana Kazimierza Ignaszaka,
3. Halinę Marię Lenartowicz,
4. Barbarę Szeflińską.
 
 
§2
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2003-10-20 16:48:12)
Lista wiadomości