logo
logo bip
Skład Rady Powiatu Konińskiego

Janusz StankiewiczŻanetta Magdalena Matlewska
Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego
Okręg wyborczy Nr 5 (Miasto i Gmina Golina, Gmina Kazimierz Biskupi, Miasto i Gmina Kleczew)
zanetta.matlewska@powiat.konin.pl

 

 

Wiesław Bednarek

Wiesław Bednarek
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Konińskiego
Okręg wyborczy Nr 4 (Miasto i Gmina Rychwał, Gmina Grodziec, Gmina Rzgów)
wieslaw.bednarek@powiat.konin.pl

 

Sławomir ŁawniczakSławomir Ławniczak
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Konińskiego
Okręg wyborczy Nr 4 (Miasto i Gmina Rychwał, Gmina Grodziec, Gmina Rzgów)
slawomir.lawniczak@powiat.konin.pl

 

 

Maria ChojnackaMaria Chojnacka
Okręg wyborczy Nr 5 (Miasto i Gmina Golina, Gmina Kazimierz Biskupi, Miasto i Gmina Kleczew)
maria.chojnacka@powiat.konin.pl

 

 

 

Elżbieta Wioletta FijałkowskaElżbieta Wioletta Fijałkowska
Okręg wyborczy Nr 6 (Miasto i Gmina Ślesin)
elzbieta.fijalkowska@powiat.konin.pl 

 

 

Anna Aleksandra Juszczak

Anna Aleksandra Juszczak-Kopaczewska
Okręg wyborczy Nr 4 (Miasto i Gmina Rychwał, Gmina Grodziec, Gmina Rzgów)
anna.juszczak@powiat.konin.pl

 

 

Radosław Kelm

Radosław Kelm
Okręg wyborczy Nr 5 (Miasto i Gmina Golina, Gmina Kazimierz Biskupi, Miasto i Gmina Kleczew)
radoslaw.kelm@powiat.konin.pl

 

 

Władysław KocajWładysław Kocaj
Wicestarosta Koniński
Okręg wyborczy Nr 6 (Miasto i Gmina Ślesin)
wladyslaw.kocaj@powiat.konin.pl

 

Bogdan Marek KołodziejczakBogdan Marek Kołodziejczak
Okręg wyborczy Nr 3 (Gmina Krzymów, Gmina Stare Miasto)
bogdan.kolodziejczak@powiat.konin.pl

 

 

Henryk KrykHenryk Kryk
Okręg wyborczy Nr 1 (Gmina Wilczyn, Gmina Skulsk, Gmina Wierzbinek)
henryk.kryk@powiat.konin.pl 

 

 

Maciej Adam KwiryngMaciej Adam Kwiryng
Okręg wyborczy Nr 4 (Miasto i Gmina Rychwał, Gmina Grodziec, Gmina Rzgów)
maciej.kwiryng@powiat.konin.pl

 

Zbigniew KlauzeZbigniew Jan Klauze
Okręg wyborczy Nr 5 (Miasto i Gmina Golina, Gmina Kazimierz Biskupi, Miasto i Gmina Kleczew)
zbigniew.klauze@powiat.konin.pl

 

 

Halina Maria LenartowiczHalina Maria Lenartowicz
Okręg wyborczy Nr 1 (Gmina Wilczyn, Gmina Skulsk, Gmina Wierzbinek)
halina.lenartowicz@powiat.konin.pl 

 

 

Sebastian ŁawniczakSebastian Ławniczak
Okręg wyborczy Nr 3 (Gmina Krzymów, Gmina Stare Miasto)
sebastian.lawniczak@powiat.konin.pl

 

 

Piotr Maciejewski

Piotr Maciejewski
Okręg wyborczy Nr 6 (Miasto i Gmina Ślesin)
piotr.maciejewski@powiat.konin.pl

 

 

Ryszard Nawrocki

Ryszard Nawrocki
Okręg wyborczy Nr 3 (Gmina Krzymów, Gmina Stare Miasto)
ryszard.nawrocki@powiat.konin.pl 

 

 

Andrzej Perkowski

Andrzej Perkowski
Okręg wyborczy Nr 1 (Gmina Wilczyn, Gmina Skulsk, Gmina Wierzbinek)
andrzej.perkowski@powiat.konin.pl

 

Elżbieta Maria Raźna

 

Elżbieta Maria Raźna
Okręg wyborczy Nr 5 (Miasto i Gmina Golina, Gmina Kazimierz Biskupi, Miasto i Gmina Kleczew)
elzbieta.razna@powiat.konin.pl

 

 

Zbigniew Rogowski

Zbigniew Rogowski
Okręg wyborczy Nr 2 (Miasto i Gmina Sompolno, Gmina Kramsk)
zbigniew.rogowski@powiat.konin.pl

 

 

Monika Maria Rybicka-Horbińska

Monika Maria Rybicka-Horbińska
Okręg wyborczy Nr 1 (Gmina Wilczyn, Gmina Skulsk, Gmina Wierzbinek)
monika.rybicka-horbinska@powiat.konin.pl 

 

 

Jerzy Rzepecki

Jerzy Rzepecki
Okręg wyborczy Nr 3 (Gmina Krzymów, Gmina Stare Miasto)
jerzy.rzepecki@powiat.konin.pl

 

 

Tadeusz Tymoteusz Słodkiewicz

 

Tadeusz Tymoteusz Słodkiewicz
Okręg wyborczy Nr 2 (Miasto i Gmina Sompolno, Gmina Kramsk)
tadeusz.slodkiewicz@powiat.konin.pl

 

 

Janusz StankiewiczJanusz Stankiewicz
Okręg wyborczy Nr 2 (Miasto i Gmina Sompolno, Gmina Kramsk)
janusz.stankiewicz@powiat.konin.pl

 

Anna WoźniakAnna Woźniak
Okręg wyborczy Nr 5 (Miasto i Gmina Golina, Gmina Kazimierz Biskupi, Miasto i Gmina Kleczew)
anna.wozniak@powiat.konin.pl

 

 

 Maria Emilia WróbelMaria Emilia Wróbel
Okręg wyborczy Nr 2 (Miasto i Gmina Sompolno, Gmina Kramsk)
maria.wrobel@powiat.konin.pl

 

 Radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie:

"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej".

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg".

 • Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.
 • Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców powiatu postulaty i przedstawia je organom powiatu do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
 • Radny obowiązany jest brać udział w pracach organów powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, do których został wybrany lub desygnowany.
 • W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 • Na zasadach ustalonych przez radę powiatu radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Rada powiatu przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. Dieta nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie funkcję członka zarządu w powiecie, w którym uzyskał mandat.
 • Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080). Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców powiatów.
 • Radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego.

Mandatu radnego powiatu nie można łączyć z:

 • mandatem posła lub senatora,
 • wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
 • członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.

Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w starostwie powiatowym powiatu, w którym radny uzyskał mandat. Radny nie może pełnić funkcji kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy.

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-12-01 14:38:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-10-02 10:31:47)