logo
logo bip

Projekt Uchwały NR .../.../2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia ……………… 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 w Powiecie Konińskim
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Elżbieta Sroczyńska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2018-09-27 09:17:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2018-09-27 09:19:11)
Lista wiadomości