logo
logo bip

Projekt Uchwały NR .../.../2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia ……………… 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Józef Karmowski
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2018-09-27 09:12:57)
Lista wiadomości