logo
logo bip

Projekt Uchwały NR .../.../2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia ……………… 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/267/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 lutego 2018 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rzgów
Lista wiadomości