logo
logo bip

Projekt Uchwały NR .../.../2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia ……………… 2018 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (IV)"
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Monika Szymaszek
  • Informacja opublikowana przez: Sebastian Tołoczko (2018-05-14 14:44:22)
Lista wiadomości