logo
logo bip

Projekt Uchwały NR .../.../2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia ……………… 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Monika Szymaszek
  • Informacja opublikowana przez: Sebastian Tołoczko (2018-04-20 09:41:36)
Lista wiadomości