logo
logo bip

Projekt Uchwały NR .../.../2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia ……………… 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody”
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Monika Szymaszek
  • Informacja opublikowana przez: Sebastian Tołoczko (2018-03-15 14:16:20)
Lista wiadomości