logo
logo bip
Projekt Uchwały NR .../.../2017 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia """""" 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017-2027
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Barbara Karbowa
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2017-12-01 14:19:16)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2017-12-01 14:19:16)
Lista wiadomości