logo
logo bip
Projekt Uchwały NR .../.../2017 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia """""" 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Witold Nowak
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2017-12-01 14:13:01)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2017-12-01 14:13:01)
Lista wiadomości