logo
logo bip
Projekt Uchwały NR .../.../2017 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia """""" 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2016 rok
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Halina Michalska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2017-07-25 09:42:38)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2017-07-25 09:42:38)
Lista wiadomości