logo
logo bip
Projekt Uchwały NR .../.../2014 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia """""" 2014 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy (...)
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-12-09 15:02:55)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-12-09 15:02:55)
Lista wiadomości