logo
logo bip
Projekt Uchwały NR .../.../2014 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia """""" 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014 - 2023
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Halina Michalska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-12-09 13:14:13)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-12-09 13:14:13)
Lista wiadomości