logo
logo bip
Projekt Uchwały NR .../.../2014 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia """""" 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2013 rok
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Halina Michalska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-08-18 11:43:44)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-08-18 11:43:44)
Lista wiadomości