logo
logo bip
Projekt Uchwały NR .../.../2014 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia """""" 2014 r. w sprawie zakazu i ograniczeni a używania jednostek pływających na terenie powiatu konińskiego
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Jadwiga Rachwalik
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-08-18 10:09:27)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-08-18 10:09:27)
Lista wiadomości