logo
logo bip
Projekt Uchwały NR .../.../2014 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia """""" 2014 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXVII/284/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu (...)
Lista wiadomości