logo
logo bip
Projekt Uchwały NR .../.../2014 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia """""" 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/102/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia (...)
Lista wiadomości