logo
logo bip
Projekt Uchwały NR .../.../2014 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia .. .. 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim"
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Małgorzata Hopen
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-03-10 10:24:11)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-03-24 08:23:01)
Lista wiadomości