logo
logo bip
Projekt Uchwały NR .../.../2014 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia """""" 2014 r. uchylający uchwałę Nr XVIII/96/04 z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za (...)
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Elżbieta Sroczyńska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-02-11 11:25:44)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-02-11 11:26:28)
Lista wiadomości