logo
logo bip
2013
Projekt Uchwały NR .../.../2013 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia """""" 2013 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zgłoszenia propozycji projektu o strategicznym charakterze dla rozwoju Wielkopolski pn. "Zwiększenie atrakcyjnoś
Lista wiadomości