logo
logo bip
2013
Projekt Uchwały NR"/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia"""""" w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą prokuratora na uchwałę (...)
Lista wiadomości