logo
logo bip
Komisje Rady Powiatu
Komisja PRAWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Członkowie komisji:

 1. Piotr Maciejewski - Przewodniczący
 2. Anna Juszczak-Kopaczewska - Wiceprzewodniczący
 3. Władysław Kocaj
 4. Andrzej Perkowski
 5. Zbigniew Rogowski
 6. Henryk Kryk

Przedmiotem działania komisji jest rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących:

 1. dokonywania oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
 2. zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi,
 3. programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 4. obronności,
 5. ochrony praw konsumenta,
 6. skarg i wniosków w zakresie objętym przedmiotem działania Komisji,
 7. innych przekazanych przez Przewodniczącego Rady.
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2008-03-11 11:54:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-11-25 14:16:52)
Lista wiadomości