logo
logo bip
Komisje Rady Powiatu
Komisja STATUTOWO - REGULAMINOWA

Członkowie komisji:

 1. Maciej Kwiryng - Przewodniczący
 2. Żanetta Matlewska
 3. Bogdan Kołodziejczak
 4. Janusz Stankiewicz

Przedmiotem działania komisji jest rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących:

 1. stanowienia aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
 2. regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego,  
 3. wykonywania mandatu radnego,
 4. powoływania i odwoływania, na wniosek Skarbnika Powiatu,
 5. herbu i flagi powiatu,
 6. konsultacji społecznych,
 7. skarg i wniosków w zakresie objętym przedmiotem działania Komisji,
 8. innych przekazanych przez Przewodniczącego Rady.
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2008-03-11 11:55:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-11-25 14:09:32)
Lista wiadomości