logo
logo bip
Komisje Rady Powiatu
Komisja REWIZYJNA

Członkowie Komisji

 1. Anna Woźniak - Przewodniczący
 2. Sebastian Ławniczak - Wiceprzewodniczący
 3. Ryszard Nawrocki - Sekretarz
 4. Maria Wróbel
 5. Elżbieta Fijałkowska
 6. Zbigniew Klauze
 7. Maciej Kwiryng

Do zakresu zadań realizowanych przez komisję należą:

 1. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
 2. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę powiatu w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powoływanych przez radę.
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2008-03-11 11:59:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-11-25 14:15:28)
Lista wiadomości