logo
logo bip
Komisje Rady Powiatu
Komisja ROZWOJU I INFRASTRUKTURY

Członkowie komisji:

 1. Bogdan Kołodziejczak - Przewodniczący
 2. Tadeusz Słodkiewicz - Wiceprzewodniczący
 3. Wiesław Bednarek
 4. Ryszard Nawrocki
 5. Radosław Kelm
 6. Zbigniew Rogowski

Przedmiotem działania komisji jest rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących:

 1. programów strategicznych rozwoju powiatu i ich realizacji,
 2. promocji powiatu,
 3. współdziałania z innymi powiatami i gminami we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw należących do właściwości Komisji Budżetowej,
 4. współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
 5. tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
 6. przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym,
 7. transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 8. administracji architektoniczno-budowlanej,
 9. geodezji, kartografii i katastru,
 10. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 11. skarg i wniosków  w zakresie objętym przedmiotem działania Komisji,
 12. innych przekazanych przez Przewodniczącego Rady.
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2008-03-11 11:57:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-11-25 14:16:29)
Lista wiadomości