logo
logo bip
Komisje Rady Powiatu
Komisja OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

Członkowie komisji:

 1. Sebastian Ławniczak - Przewodniczący
 2. Elżbieta Maria Raźna - Wiceprzewodniczący
 3. Monika Rybicka-Horbińska
 4. Elżbieta Fijałkowska
 5. Anna Juszczak-Kopaczewska
 6. Tadeusz Słodkiewicz
 7. Jerzy Rzepecki
 8. Żanetta Matlewska

Przedmiotem działania komisji jest rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących:

 1. edukacji publicznej,
 2. inwestycji i remontów w placówkach oświatowych,
 3. zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 4. zasad wynagradzania nauczycieli,
 5. kultury i ochrony dóbr kultury,
 6. kultury, kultury fizycznej i turystyki,
 7. skarg i wniosków w zakresie objętym przedmiotem działania Komisji,
 8. innych przekazanych przez Przewodniczącego Rady.
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-12-12 13:02:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-11-25 14:17:32)
Lista wiadomości