logo
logo bip
Komisje Rady Powiatu
Komisja BUDŻETOWA

Członkowie komisji:

 1. Maria Wróbel - Przewodniczący
 2. Sławomir Ławniczak
 3. Wiesław Bednarek
 4. Anna Woźniak
 5. Andrzej Perkowski

Przedmiotem działania komisji jest rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących:

 1. budżetu powiatu,
 2. informacji i sprawozdań z wykonania budżetu powiatu,
 3. majątku powiatu w tym:
  1. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  2. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
  3. określania wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  4. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
  5. tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania lub występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  6. współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielania majątku,
  7. gospodarki nieruchomościami, w tym tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  8. podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
  9. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 4. skarg i wniosków w zakresie objętym przedmiotem działania Komisji,
 5. innych przekazanych przez Przewodniczącego Rady.
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2008-03-11 11:59:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-11-25 14:15:48)
Lista wiadomości