logo
logo bip
Komisje Rady Powiatu
Komisja SPRAW SPOŁECZNYCH

Członkowie komisji:

 1. Halina Lenartowicz - Przewodniczący
 2. Monika Rybicka-Horbińska - Wiceprzewodniczący
 3. Elżbieta Raźna
 4. Maria Chojnacka

Przedmiotem działania komisji jest rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących:

 1. ochrony i promocji zdrowia,
 2. pomocy społecznej,
 3. funkcjonowania ośrodków i zakładów opiekuńczych oraz rodzinnych domów dziecka,
 4. przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym,
 5. polityki prorodzinnej,
 6. wspierania osób niepełnosprawnych,
 7. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 8. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 9. skarg i wniosków w zakresie objętym przedmiotem działania Komisji,
 10. innych przekazanych przez Przewodniczącego Rady.
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-12-12 13:23:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-11-25 14:16:12)
Lista wiadomości