logo
logo bip
Kluby Radnych Powiatu Rady Powiatu Konińskiego - VI Kadencji

Radni mogą tworzyć kluby radnych według kryteriów przez siebie przyjętych w celu wyrażania stanowiska we wszystkich sprawach należących do właściwości rady. Przedstawiciel klubu może wyrażać stanowisko klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad rady. Klub może utworzyć co najmniej 3 radnych. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna. Radny może należeć do jednego klubu. O fakcie utworzenia klubu jego przewodniczący zawiadamia przewodniczącego rady w ciągu 14 dni od dnia zebrania założycielskiego.

Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego

 1. Wiesław Bednarek
 2. Halina Maria Lenartowicz
 3. Maria Emilia Wróbel
 4. Sebastian Ławniczak
 5. Władysław Kocaj
 6. Piotr Maciejewski

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 1. Maria Chojnacka
 2. Elżbieta Wioletta Fijałkowska
 3. Anna Aleksandra Juszczak-Kopaczewska
 4. Zbigniew Rogowski
 5. Monika Maria Rybicka-Horbińska
 6. Jerzy Rzepecki
 7. Anna Woźniak

Klub Radnych Towarzystwo Samorządowe

 1. Tadeusz Tymoteusz Słodkiewicz
 2. Żanetta Magdalena Matlewska
 3. Maciej Adam Kwiryng
 4. Henryk Kryk

Klub Radnych Nasz Powiat

 1. Andrzej Perkowski
 2. Janusz Stankiewicz
 3. Radosław Kelm
 4. Ryszard Nawrocki

Radni nienależący do żadnego klubu

 1. Bogdan Marek Kołodziejczak
 2. Sławomir Ławniczak
 3. Elżbieta Maria Raźna
 4. Zbigniew Jan Klauze
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2018-12-10 13:30:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-02-23 07:55:08)