logo
logo bip
Ogłoszenia
Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu Konińskiego - 22 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

zwołuję

sesję Rady Powiatu Konińskiego

na dzień 22 grudnia 2021 roku o godz. 1200 w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie, Al. 1 Maja 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Żanetta Matlewska

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Monika Szymaszek
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2021-12-16 14:58:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-12-16 14:59:44)
Lista wiadomości