logo
logo bip
Ogłoszenia
Informacja o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Wieruszew, gm. Kazimierz Biskupi

Konin, 25 listopada 2021 r.

WN.6821.16.2021

Informacja o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Wieruszew, gm. Kazimierz Biskupi

Starosta Koniński – stosownie do art. 124 ust. 4, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) – informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody oraz zmniejszenie wartości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki: 13/3 o pow. 0,0800 ha, położonej w obrębie Wieruszew, gm. Kazimierz Biskupi, bez oznaczenia hipotecznego, w związku z założeniem i przeprowadzeniem przewodów i urządzeń służących do przesyłu/dystrybucji energii elektrycznej tj. napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kromolice – Pątnów.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie Aleje 1 Maja 9, III piętro w pokoju 450.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Wiktor Targoński
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-25 10:32:41)
Lista wiadomości