logo
logo bip
Ogłoszenia
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 30 września 2021 r., znak: PO.ZUZ.3.4210.225.SSz

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 30 września 2021 r. dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu projektowanej kanalizacji deszczowej, usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, projektowanym wylotem do rowu melioracyjnego - działka nr 568, obręb Stare Miasto, gm. Stare Miasto.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Jadwiga Andrzejak
  • Informacja opublikowana przez: (2021-10-08 00:00:00)
Lista wiadomości