logo
logo bip
Ogłoszenia
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Konińskiego (luty 2021 r.)

Wiele drzewostanów sosnowych położonych na terenie powiatu konińskiego wykazuje znaczny stopień osłabienia, spowodowanych z kolei zachwianiem warunków wodnych wywołanych długotrwałą suszą, a także porażeniem w wielu miejscach koron drzew przez jemiołę. W związku z tym właściciele lasów powinni zwrócić szczególną uwagę na ilość drzew martwych (drzewa pozbawione igliwia lub z odpadającą korą) oraz zamierających w swoim lesie.

Najskuteczniejszym sposobem zwalczania szkodników wtórnych jest systematyczne wycinanie drzew suchych, a także tzw. złomów i wywrotów i szybkie ich wywiezienie z lasu.

Ww. prace są ustawowym obowiązkiem właścicieli lasów i polegają m.in. na wykonywaniu zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających się organizmów szkodliwych w swoim lesie w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a także pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej (art. 9 ust.1 pkt 2 oraz art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1463 ze zm.).

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Marek Niezabitowski
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2021-02-18 11:59:54)
Lista wiadomości