logo
logo bip
Kontrole zewnętrzne
2021 rok

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne

w Starostwie Powiatowym w Koninie w roku 2021

Lp.

Jednostka kontrolująca

Rozpoczęcie kontroli

Zakończenie kontroli

Zakres kontroli

Miejsce udostępnienia dokumentacji

1.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

18.01.2021 r.

26.01.2021 r.

Kontrola projektu nr RPWP.04.01.04-30-0002/19 pn. „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”

Starostwo Powiatowe w Koninie

Biuro Kontroli

2.

Wojewoda Wielkopolski

al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

 2.02.2021 r.  2.04.2021 r. Gospodarowanie przez starostę nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie przez niego innych zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Koninie

Biuro Kontroli
3.

Wojewoda Wielkopolski

al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

 2.02.2021 r.  12.02.2021 r. Ocena prawidłowości realizacji zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze

Starostwo Powiatowe w Koninie

Biuro Kontroli
4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Odział w Poznaniu, Wydział Kontroli Płatników Składek

ul. Starołęcka 31

61-361 Poznań

 28.06.2021 r.  08.07.2021 r. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Starostwo Powiatowe w Koninie

Biuro Kontroli
 5.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

ul. Szwajcarska 5

61-285 Poznań 
 01.07.2021 r.  16.07.2021 r. Kontrola w zakresie wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji i zezwoleń w transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe w Koninie

Biuro Kontroli
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Andżelika Karczewska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2021-02-19 10:42:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-07-22 09:27:09)
Lista wiadomości