logo
logo bip
Kontrole zewnętrzne
2020 rok

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne

w Starostwie Powiatowym w Koninie w roku 2020

Lp.

Jednostka kontrolująca

Rozpoczęcie kontroli

Zakończenie kontroli

Zakres kontroli

Miejsce udostępnienia dokumentacji

1.

Wojewoda Wielkopolski

al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

28.02.2020 r.

30.04.2020 r.

Kontrola realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w powiecie konińskim , która obejmuje okres wykonywania ww. zadań od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych

Starostwo Powiatowe w Koninie

Biuro Kontroli

2.

Wojewoda Wielkopolski

al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

9.07.2020 r.

17.07.2020 r.

Prawidłowość realizacji zadania, na które udzielono dopłaty ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Starostwo Powiatowe w Koninie

Biuro Kontroli

3.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań
5.08.2020 r. 5.11.2020 r.

Kontrola prawidłowości realizacji projektu  pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”

Starostwo Powiatowe w Koninie

Biuro Kontroli

4.

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

ul. Bankowa 14

62-500 Konin

30.09.2020 r.

07.10.2020 r.

09.10.2020 r.

30.09.2020 r.

07.10.2020 r.

09.10.2020 r.

Działania podejmowane przez urząd w celu zapewnienia osobom pracującym oraz klientom zewnętrznym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii oraz urlopy wypoczynkowe w urzędach administracji samorządowej

Starostwo Powiatowe

w Koninie

Biuro Kontroli
5.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

 19.10.2020 r.

 6.11.2020 r.

Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie”

Starostwo Powiatowe

w Koninie

Biuro Kontroli
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Andżelika Karczewska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-02-27 14:37:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-12-07 10:23:29)
Lista wiadomości