logo
logo bip
Kontrole zewnętrzne
2019 rok

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne
w Starostwie Powiatowym w Koninie w roku 2019

Lp.

Jednostka
kontrolująca

Rozpoczęcie
kontroli

Zakończenie
kontroli

Zakres kontroli

Miejsce udostępnienia dokumentacji

1.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

25.03.2019 r.

28.03.2019 r.

Kontrola dot. oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu pt. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”

Starostwo Powiatowe
w Koninie
Biuro Kontroli

2.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budownictwa

Kontrola dot. oceny prawidłowości prowadzenia elektronicznego rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy

3.

Wojewoda Wielkopolski

07.05.2019 r.

22.05.2019 r.

Kontrola z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania

Starostwo Powiatowe
w Koninie
Biuro Kontroli

4.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

26.06.2019 r.

26.06.2019 r.

Kontrola dot. oględzin zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z projektu „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”

Starostwo Powiatowe
w Koninie
Biuro Kontroli
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Lidia Cichocka
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-09-05 12:29:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2019-09-05 12:31:49)
Lista wiadomości