logo
logo bip
Kontrole zewnętrzne
2018 rok

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne
w Starostwie Powiatowym w Koninie w roku 2018

Lp.
Jednostka
kontrolująca
Początek
kontroli
Zakończenie
kontroli
Zakres kontroli  
Miejsce udostępnienia   dokumentacji
1.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
20.02.2018 r. 20.02.2018 r. Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu pt. „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” w ramach Poddziałania 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Starostwo Powiatowe
w Koninie
 Biuro Kontroli
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 28.06.2018 r.  29.06.2018 r.    Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu pt. „Naszym priorytetem sukces zawodowy" - program edukacji zawodowej w powiecie konińskim” ramach Poddziałania 8.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Starostwo Powiatowe
w Koninie
Biuro Kontroli
  3.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  24.07.2018 r.  26.07.2018 r. Kontrola planowa w zakresie realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2017” 
Starostwo Powiatowe
w Koninie
Biuro Kontroli
  
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Lidia Cichocka
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2018-07-30 10:31:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-01-14 09:10:59)
Lista wiadomości