logo
logo bip
Kontrole zewnętrzne
2017 rok
Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w Starostwie Powiatowym w Koninie w roku 2017
 
 
Lp.
Jednostka
kontrolująca
Początek
kontroli
Zakończenie
kontroli
Zakres kontroli  
Miejsce udostępnienia   dokumentacji
1.
Wojewoda Wielkopolski
Wojewódzka Komisja Lekarska w Poznaniu
  28.02.2017 r.
28.02.2017 r.
Przeprowadzenie nadzoru nad pracą Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Koninie powołanej do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
Starostwo Powiatowe
w Koninie
 Biuro Kontroli
 2. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu   05.07.2017 r. 18.01.2018 r.
  Ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
Starostwo Powiatowe
w Koninie
Biuro Kontroli
  3.
Wojewoda
Wielkopolski
  08.08.2017 r.
25.08.2017 r.
  Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a także ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy o fundacjach.
Starostwo Powiatowe
w Koninie
Biuro Kontroli
 4.
Archiwum Państwowe
w Poznaniu
  25.10.2017 r.   26.10.2017 r.
  Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, powstałą i zgromadzoną w jednostce.
Starostwo Powiatowe
w Koninie
Biuro Kontroli
 5.
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
  11.12.2017 r.  22.03.2018 r.
  Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Powiatu Konińskiego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Starostwo Powiatowe
w Koninie
Biuro Kontroli

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Andżelika Karczewska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2017-03-07 12:23:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2018-07-30 10:58:06)
Lista wiadomości