logo
logo bip
Kontrole zewnętrzne
2016 rok

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w Starostwie Powiatowym w Koninie w roku 2016

Lp.

Jednostka
kontrolująca

Termin
kontroli

Zakres kontroli  

Miejsce udostępnienia   dokumentacji

1.

Wojewoda Wielkopolski

28.01.2016 r. - 29.01.2016 r.

Zagadnienia związane z prowadzeniem przez Starostę Konińskiego rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
Starostwo Powiatowe
w Koninie
Biuro Kontroli
 2. Wojewoda Wielkopolski   8.02.2016 r.- 16.03.2016 r. Prawidłowość prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie wypełniania obowiązków przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej o których mowa w art. 12, 12a i 12b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Starostwo Powiatowe
w Koninie
Biuro Kontroli
 3. Wojewoda Wielkopolski   21.03.2016 r.- 22.03.2016 r. Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych
Starostwo Powiatowe
w Koninie
Biuro Kontroli
 4. Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu    22.03.2016 r. - 08.04.2016 r. Audyt z zakresu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Starostwo Powiatowe
w Koninie
 
Biuro Kontroli
 5. Wojewoda Wielkopolski
20.06.2016 r. -
20.08.2016 r.
Gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich innych zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami
Starostwo Powiatowe
w Koninie
Biuro Kontroli
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 27.09.2016 r.
Kontrola realizacji umowy dotacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2015"
 
Starostwo Powiatowe
w Koninie
Biuro Kontroli
 7. Wojewoda Wielkopolski 3.10.2016 r. - 19.10.2016 r.
Kontrola wykorzystania i rozliczania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - Środowiskowe Domy Samopomocy oraz ocena wykonania dochodów budżetowych związanych z realizacją przedmiotowego zadania
Starostwo Powiatowe
w Koninie
Biuro Kontroli
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Andżelika Karczewska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-03-02 12:28:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2018-07-30 10:58:15)
Lista wiadomości