logo
logo bip
Kontrole zewnętrzne
2015 rok
Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w Starostwie Powiatowym w Koninie - Rok 2015    
   

Lp.

Jednostka
kontrolująca

Termin
kontroli

Zakres kontroli  

Miejsce udostępnienia   dokumentacji

 1.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
2015 r.
 
 
Zapewnienie przez organy administracji publicznej
dostępu do jezior stanowiących wody publiczne
Starostwo Powiatowe
w Koninie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 2.

Wojewoda Wielkopolski  

19.01.2015 r. - 23.01.2015 r. 
Realizacji zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze
 
Starostwo Powiatowe
w Koninie, Geolog Powiatowy
3. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu   23.09.2015 r. - 23.10.2015 r. Wykonywanie i rozliczanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Państwa   Starostwo Powiatowe
w Koninie, Wydział Finansowy
 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Koninie   21.11.2015 r. - 26.11.2015 r. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład

  Starostwo Powiatowe
w Koninie, Wydział Finansowy

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-01-21 10:17:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2018-07-30 10:58:26)
Lista wiadomości