logo
logo bip
Kontrole zewnętrzne
2014 rok
Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w Starostwie Powiatowym w Koninie - Rok 2014
 
 

Lp.

Jednostka
kontrolująca

Termin
kontroli

Zakres kontroli  

Miejsce udostępnienia   dokumentacji

1.

Najwyższa Izba Kontroli
 
Delegatura w Poznaniu
10.12.2103 r. - 31.01.2014 r.
 
Wykonywanie przez starostów obowiązków wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska
Starostwo Powiatowe
w Koninie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 2. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu   09.05.2014 r. - 12.06.2014 r. Eksploatacja kopalin ze złóż województwa wielkopolskiego   Starostwo Powiatowe
w Koninie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-03-06 09:54:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2018-07-30 10:58:32)
Lista wiadomości