logo
logo bip
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO ZA 2010 ROK
 
Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu powiatu konińskiego za 2010 r.
 
Załącznik Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu powiatu konińskiego za 2010 r.
 
Załącznik Nr 3 - Otrzymane dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2010 r.
 
Załącznik Nr 4 - Dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 r.
 
Załącznik Nr 5 - Wykorzystane Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) w 2010 r.
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Anna Matyjasik
  • Informacja opublikowana przez: (2011-05-23 11:26:39)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-05-14 12:10:23)
Lista wiadomości