logo
logo bip
Kanal RSS
Kanal RSS http://bip2.wokiss.pl/koninp/kanal-rss.xml pl 120 Wydawanie decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/sprawy/wykaz-zalatwianych-spraw-przez-wydzialybiura-formularze-do-pobrania/wydzial-ochrony-srodowiska-rolnictwa-i-lesnictwa1/wydawanie-decyzji-określajacej-zadania-z-zakresu-gospodarki-leśnej-na-podstawie-inwentaryzacji-stanu.html Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

Inwentaryzacją stanu lasu objęte są następujące obręby w gminach:

  1. Gmina Golina: Golina miasto, Adamów, Bobrowo, Golina Kolonia, Kawnice, Myśliborskie Holendry, Przyjma, Radolina, Rosocha, Sługocinek, Spławie, Węglew, Węglewskie Holendry
  2. Gmina Skulsk: Buszkowo, Celinowo, Czartowo, Czartówek, Gawrony,…
]]>
Fri, 27 Nov 2020 14:39:00 +0100 http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/sprawy/wykaz-zalatwianych-spraw-przez-wydzialybiura-formularze-do-pobrania/wydzial-ochrony-srodowiska-rolnictwa-i-lesnictwa1/wydawanie-decyzji-określajacej-zadania-z-zakresu-gospodarki-leśnej-na-podstawie-inwentaryzacji-stanu.html Eliza Nowaczyk
INFORMACJA O WYNIKU NABORU http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/starostwo-powiatowe-i-jednostki-organizacyjne-powiatu/praca/nabor/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds.-funduszy-pozabudzetowych-i-strategii-w-wydziale-rozwoju-i-promocji/informacja-o-wyniku-naboru.html INFORMACJA O WYNIKU NABORU

]]>
Thu, 26 Nov 2020 13:42:32 +0100 http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/starostwo-powiatowe-i-jednostki-organizacyjne-powiatu/praca/nabor/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds.-funduszy-pozabudzetowych-i-strategii-w-wydziale-rozwoju-i-promocji/informacja-o-wyniku-naboru.html Sebastian Tołoczko
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 18.11.2020 r., PO.ZUZ.3.4210.396m.2020.MJ http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/ogloszenia4/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-wod-polskich-w-kole-z-dnia-18.11.2020-r.,-po.zuz.3.4210.396m.2020.mj.html Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z istniejacej studni zlokalizowanej na działce 95/1, obręb Sarnowa Kolonia oraz na wprowadzanie do urządzenia wodnego, wód popłucznych wylotem zlokalizowanym na działce nr 173, obręb Lubomyśle.

]]>
Tue, 24 Nov 2020 12:39:00 +0100 http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/ogloszenia4/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-wod-polskich-w-kole-z-dnia-18.11.2020-r.,-po.zuz.3.4210.396m.2020.mj.html Eliza Nowaczyk
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 17.11.2020 r., PO.ZUZ.3.4210.391m.2020SSz http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/ogloszenia4/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-wod-polskich-w-kole-z-dnia-17.11.2020-r.,-po.zuz.3.4210.391m.2020ssz.html Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole dotyczące wszczęcia postępowania na wniosek Spółki GRUPA KON-PLAST z siedzibą w Modle Królewskiej, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu do rowu.

]]>
Tue, 24 Nov 2020 12:33:00 +0100 http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/ogloszenia4/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-wod-polskich-w-kole-z-dnia-17.11.2020-r.,-po.zuz.3.4210.391m.2020ssz.html Eliza Nowaczyk
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi/grupowe-ubezpieczenie-na-zycie-pracownikow-starostwa-powiatowego-w-koninie-i-ich-wspolmalzonkow,-partnerow-zyciowych-oraz-pelnoletnich-dzieci/specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.html SIWZ (pdf)

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (pdf)

Załącznik nr 2 - formlarz oferty wraz z załącznikiem nr 1 i załącznikiem…

]]>
Mon, 23 Nov 2020 14:44:06 +0100 http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi/grupowe-ubezpieczenie-na-zycie-pracownikow-starostwa-powiatowego-w-koninie-i-ich-wspolmalzonkow,-partnerow-zyciowych-oraz-pelnoletnich-dzieci/specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.html Eliza Nowaczyk
Ogłoszenie o zamówieniu http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi/grupowe-ubezpieczenie-na-zycie-pracownikow-starostwa-powiatowego-w-koninie-i-ich-wspolmalzonkow,-partnerow-zyciowych-oraz-pelnoletnich-dzieci/ogloszenie-o-zamowieniu.html Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

]]>
Mon, 23 Nov 2020 14:43:49 +0100 http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi/grupowe-ubezpieczenie-na-zycie-pracownikow-starostwa-powiatowego-w-koninie-i-ich-wspolmalzonkow,-partnerow-zyciowych-oraz-pelnoletnich-dzieci/ogloszenie-o-zamowieniu.html Eliza Nowaczyk
Wykazy głosowań radnych z XIX sesji Rady Powiatu Konińskiego - 20 listopada 2020 r. http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/organy-powiatu/rada-powiatu/imienne-wykazy-glosowan-radnych/wykazy-glosowan-radnych-z-xix-sesji-rady-powiatu-koninskiego-20-listopada-2020-r.html Wykazy głosowań radnych z XIX sesji Rady Powiatu Konińskiego - 20 listopada 2020 r.

]]>
Mon, 23 Nov 2020 14:37:41 +0100 http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/organy-powiatu/rada-powiatu/imienne-wykazy-glosowan-radnych/wykazy-glosowan-radnych-z-xix-sesji-rady-powiatu-koninskiego-20-listopada-2020-r.html Eliza Nowaczyk
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 16.11.2020 r., PO.ZUZ.3.4210.332m.2020.DW http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/ogloszenia4/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-wod-polskich-w-kole-z-dnia-16-listopada-2020-r.,-znak-po.zuz.3.4210.332m.2020.dw.html Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, informujące o:

  • wydaniu decyzji na wniosek Zakładu Usług Wodnych Spółka z.o.o. w Koninie, w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 14.04.2010 r., znak Wo.6223-16/10 na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych,
  • udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wod podziemnych ze studni zlokalizowanych na terenie stacji wodociagowej w m. Golina.
]]>
Mon, 23 Nov 2020 12:09:00 +0100 http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/ogloszenia4/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-wod-polskich-w-kole-z-dnia-16-listopada-2020-r.,-znak-po.zuz.3.4210.332m.2020.dw.html Eliza Nowaczyk
Plan kontroli na 2021 r. http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/kontrole1/kontrole-wewnetrzne/plan-kontroli/plan-kontroli-na-2021-r.html Plan kontroli na 2021 r.

]]>
Mon, 23 Nov 2020 11:27:12 +0100 http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/kontrole1/kontrole-wewnetrzne/plan-kontroli/plan-kontroli-na-2021-r.html Eliza Nowaczyk
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/konkursy/ogloszenia-o-konkursach/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2021-roku-zadania-publicznego-polegajacego-na-udzielaniu-nieodplatnej-pomocy-prawnej,-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego,-nieodplatnej-mediacji-i-edukacji-prawnej.html UCHWAŁA NR 231/2020 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej

]]>
Fri, 20 Nov 2020 14:29:10 +0100 http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/konkursy/ogloszenia-o-konkursach/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2021-roku-zadania-publicznego-polegajacego-na-udzielaniu-nieodplatnej-pomocy-prawnej,-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego,-nieodplatnej-mediacji-i-edukacji-prawnej.html Eliza Nowaczyk