logo
logo bip
Kanal RSS
Kanal RSS https://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/kanal-rss.xml pl 120 Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 304/2 położonej w obrębie Krągola, gmina Stare Miasto https://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/informacja-o-wydaniu-decyzji-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-za-nieruchomości-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym,-oznaczonej-numerem-ewidencyjnym-dzialki-304/2-polozonej-w-obrebie-kragola,-gmina-stare-miasto.html Konin, 5 marca 2021 r.

WN.6821.22.2020

Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Krągola, gm. Stare Miasto

Starosta Koniński – stosownie do art. 118a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) – informuje, że została wydana decyzja w sprawie ograniczenia sposobu korzystania…

]]>
Fri, 05 Mar 2021 12:03:33 +0100 https://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/informacja-o-wydaniu-decyzji-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-za-nieruchomości-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym,-oznaczonej-numerem-ewidencyjnym-dzialki-304/2-polozonej-w-obrebie-kragola,-gmina-stare-miasto.html Eliza Nowaczyk
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, działka nr 222 - Kawnice, gm. Golina https://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienie-o-czynnościach-podjetych-w-celu-ustalenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych,-dzialka-nr-222-kawnice,-gm.-golina.html Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, działka nr 222 - Kawnice, gm. Golina

]]>
Fri, 05 Mar 2021 11:39:06 +0100 https://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienie-o-czynnościach-podjetych-w-celu-ustalenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych,-dzialka-nr-222-kawnice,-gm.-golina.html Eliza Nowaczyk
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, działka nr 487/1 - Ślesin, gm. Ślesin https://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienie-o-czynnościach-podjetych-w-celu-ustalenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych,-dzialka-nr-487/1-slesin,-gm.-slesin.html Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, działka nr 487/1 - Ślesin, gm. Ślesin

]]>
Fri, 05 Mar 2021 11:36:26 +0100 https://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienie-o-czynnościach-podjetych-w-celu-ustalenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych,-dzialka-nr-487/1-slesin,-gm.-slesin.html Eliza Nowaczyk
Uchwała Nr SO-8/0951/301/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. https://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/finanse-i-mienie/uchwaly-regionalnej-izby-obrachunkowej/2021-rok/uchwala-nr-so-8/0951/301/2021-z-dnia-28-stycznia-2021-r.html Uchwała Nr SO-8/0951/301/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

]]>
Fri, 05 Mar 2021 10:57:58 +0100 https://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/finanse-i-mienie/uchwaly-regionalnej-izby-obrachunkowej/2021-rok/uchwala-nr-so-8/0951/301/2021-z-dnia-28-stycznia-2021-r.html Eliza Nowaczyk
Uchwała Nr SO-8/0951/300/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. https://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/finanse-i-mienie/uchwaly-regionalnej-izby-obrachunkowej/2021-rok/uchwala-nr-so-8/0951/300/2021-z-dnia-28-stycznia-2021-r.html Uchwała Nr SO-8/0951/300/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

]]>
Fri, 05 Mar 2021 10:56:10 +0100 https://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/finanse-i-mienie/uchwaly-regionalnej-izby-obrachunkowej/2021-rok/uchwala-nr-so-8/0951/300/2021-z-dnia-28-stycznia-2021-r.html Eliza Nowaczyk
SWZ po zmianach https://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-powiatu-koninskiego-w-roku-2021/swz-po-zmianach-5.03.2021-r.html SWZ po zmianach - 5.03.2021 r.

]]>
Fri, 05 Mar 2021 10:32:00 +0100 https://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-powiatu-koninskiego-w-roku-2021/swz-po-zmianach-5.03.2021-r.html Eliza Nowaczyk
Zmiana treści SWZ https://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-powiatu-koninskiego-w-roku-2021/zmiana-treści-swz.html Zmiana treści SWZ - 5.03.2021 r.

]]>
Fri, 05 Mar 2021 10:13:16 +0100 https://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-powiatu-koninskiego-w-roku-2021/zmiana-treści-swz.html Eliza Nowaczyk
Ogłoszenie o zamówieniu https://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-powiatu-koninskiego-w-roku-2021/ogloszenie-o-zamowieniu.html Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

]]>
Wed, 03 Mar 2021 11:54:19 +0100 https://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-powiatu-koninskiego-w-roku-2021/ogloszenie-o-zamowieniu.html Eliza Nowaczyk
Specyfikacja warunków zamówienia https://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-powiatu-koninskiego-w-roku-2021/specyfikacja-warunkow-zamowienia.html SWZ po zmianach - 5.03.2021 r.

SWZ (pdf)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik…

]]>
Wed, 03 Mar 2021 11:53:00 +0100 https://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-powiatu-koninskiego-w-roku-2021/specyfikacja-warunkow-zamowienia.html Eliza Nowaczyk
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 16, położoną w obrębie Mąkolno, gmina Sompolno https://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/informacja-o-wydaniu-decyzji-w-sprawie-ustalenia-odszkodowania-za-nieruchomośc-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym,-oznaczona-numerem-ewidencyjnym-dzialki-16,-polozona-w-obrebie-makolno,-gmina-sompolno.html Konin, 3 marca 2021 r.

WN.6821.4.2020

Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Mąkolno, gm. Sompolno

Starosta Koniński – stosownie do art. 118a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) – informuje, że została wydana decyzja w sprawie ograniczenia sposobu korzystania…

]]>
Wed, 03 Mar 2021 11:22:00 +0100 https://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/informacja-o-wydaniu-decyzji-w-sprawie-ustalenia-odszkodowania-za-nieruchomośc-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym,-oznaczona-numerem-ewidencyjnym-dzialki-16,-polozona-w-obrebie-makolno,-gmina-sompolno.html Eliza Nowaczyk