logo
logo bip
Kanal RSS
Kanal RSS http://bip.powiat.konin.pl/koninp/kanal-rss.xml pl 120 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Gogolina, gm. Wilczyn http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienie-o-czynnościach-podjetych-w-celu-ustalenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych-polozonych-w-obrebie-gogolina,-gm.-wilczyn.html Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Gogolina, gm. Wilczyn

]]>
Fri, 18 Sep 2020 09:13:11 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienie-o-czynnościach-podjetych-w-celu-ustalenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych-polozonych-w-obrebie-gogolina,-gm.-wilczyn.html Eliza Nowaczyk
INFORMACJA O WYNIKU NABORU http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/starostwo-powiatowe-i-jednostki-organizacyjne-powiatu/praca/nabor/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds.-archiwizacji-i-administracji-architektoniczno-budowlanej-w-wydziale-architektury-i-budownictwa/informacja-o-wyniku-naboru.html INFORMACJA O WYNIKU NABORU

]]>
Tue, 15 Sep 2020 13:20:22 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/starostwo-powiatowe-i-jednostki-organizacyjne-powiatu/praca/nabor/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds.-archiwizacji-i-administracji-architektoniczno-budowlanej-w-wydziale-architektury-i-budownictwa/informacja-o-wyniku-naboru.html Eliza Nowaczyk
Piastowska Agnieszka http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/oswiadczenia-majatkowe/pracownikow-powiatowego-urzedu-pracy-w-koninie1/piastowska-agnieszka.html

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty - złożono 8 września 2020 r.

]]>
Fri, 11 Sep 2020 13:30:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/oswiadczenia-majatkowe/pracownikow-powiatowego-urzedu-pracy-w-koninie1/piastowska-agnieszka.html Eliza Nowaczyk
Jóźwiakowska Anna http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/oswiadczenia-majatkowe/pracownikow-powiatowego-urzedu-pracy-w-koninie1/jozwiakowska-anna.html

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty - złożono 8 września 2020 r.

]]>
Fri, 11 Sep 2020 13:25:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/oswiadczenia-majatkowe/pracownikow-powiatowego-urzedu-pracy-w-koninie1/jozwiakowska-anna.html Eliza Nowaczyk
Informacja o wydaniu przez Starostę Konińskiego decyzji udzielającej Miastu Konin zezwolenia na niezwłoczne zajęcie ½ części nieruchomości, ujawnionej w katastrze nieruchomości prowadzonym przez Prezydenta Miasta Konina jako działka nr 244/1 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/informacja-o-wydaniu-przez-staroste-koninskiego-decyzji-udzielajacej-miastu-konin-zezwolenia-na-niezwloczne-zajecie-½-cześci-nieruchomości,-ujawnionej-w-katastrze-nieruchomości-prowadzonym-przez-prezydenta-miasta-konina-jako-dzialka-nr-244/1.html Konin, 11 września 2020 r.

WN.6821.2.2020

Informacja o wydaniu przez Starostę Konińskiego decyzji udzielającej Miastu Konin zezwolenia na niezwłoczne zajęcie ½ części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, ujawnionej w katastrze nieruchomości prowadzonym przez Prezydenta Miasta Konina jako działka nr 244/1 o pow. 0,0300 ha, położona w Koninie, obręb Morzysław, bez oznaczenia hipotecznego

Starosta Koniński, stosownie do art. 118a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020…

]]>
Fri, 11 Sep 2020 10:01:29 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/informacja-o-wydaniu-przez-staroste-koninskiego-decyzji-udzielajacej-miastu-konin-zezwolenia-na-niezwloczne-zajecie-½-cześci-nieruchomości,-ujawnionej-w-katastrze-nieruchomości-prowadzonym-przez-prezydenta-miasta-konina-jako-dzialka-nr-244/1.html Eliza Nowaczyk
Informacja Starosty Konińskiego o wydaniu decyzji o wywłaszczeniu i nabyciu przez Miasto Konin udziału ½ części we współwłasności nieruchomości, ujawnionej w katastrze nieruchomości prowadzonym przez Prezydenta Miasta Konina jako działka nr 244/1 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/informacja-starosty-koninskiego-o-wydaniu-decyzji-o-wywlaszczeniu-i-nabyciu-przez-miasto-konin-udzialu-½-cześci-we-wspolwlasności-nieruchomości,-ujawnionej-w-katastrze-nieruchomości-prowadzonym-przez-prezydenta-miasta-konina-jako-dzialka-nr-244/1.html Konin, 10 września 2020 r.

WN.6821.2.2020

Informacja o wydaniu decyzji o wywłaszczeniu i nabyciu przez Miasto Konin udziału ½ części we współwłasności nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, ujawnionej w katastrze nieruchomości prowadzonym przez Prezydenta Miasta Konina jako działka nr 244/1 o pow. 0,0300 ha, położona w Koninie, obręb Morzysław, bez oznaczenia hipotecznego

Starosta Koniński, stosownie do art. 118a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze…

]]>
Thu, 10 Sep 2020 14:03:58 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/informacja-starosty-koninskiego-o-wydaniu-decyzji-o-wywlaszczeniu-i-nabyciu-przez-miasto-konin-udzialu-½-cześci-we-wspolwlasności-nieruchomości,-ujawnionej-w-katastrze-nieruchomości-prowadzonym-przez-prezydenta-miasta-konina-jako-dzialka-nr-244/1.html Eliza Nowaczyk
Obwieszczenie Starosty Konińskiego z dnia 10 września 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/obwieszczenie-starosty-koninskiego-z-dnia-10-września-2020-r.-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-o-wydanie-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej.html Obwieszczenie Starosty Konińskiego z dnia 10 września 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

]]>
Thu, 10 Sep 2020 11:18:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/obwieszczenie-starosty-koninskiego-z-dnia-10-września-2020-r.-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-o-wydanie-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej.html Eliza Nowaczyk
Wykazy nieruchomości Powiatu Konińskiego przeznaczonej do sprzedaży - Żychlin, gm. Stare Miasto - Nr działek 592, 593 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/wykazy-nieruchomości-powiatu-koninskiego-przeznaczonej-do-sprzedazy-zychlin,-gm.-stare-miasto-nr-dzialek-592,-593.html Zarząd Powiatu Konińskiego

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykazy nieruchomości Powiatu Konińskiego przeznaczonej do sprzedaży

Miejscowość (obręb ewidencyjny)

]]>
Tue, 08 Sep 2020 00:00:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/wykazy-nieruchomości-powiatu-koninskiego-przeznaczonej-do-sprzedazy-zychlin,-gm.-stare-miasto-nr-dzialek-592,-593.html Eliza Nowaczyk
Wykazy nieruchomości Powiatu Konińskiego przeznaczonej do sprzedaży - Żychlin, gm. Stare Miasto - Nr działki 668/1 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/wykazy-nieruchomości-powiatu-koninskiego-przeznaczonej-do-sprzedazy-zychlin,-gm.-stare-miasto-nr-dzialki-668/1.html Zarząd Powiatu Konińskiego

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykazy nieruchomości Powiatu Konińskiego przeznaczonej do sprzedaży

Miejscowość

(obręb…

]]>
Tue, 08 Sep 2020 00:00:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/wykazy-nieruchomości-powiatu-koninskiego-przeznaczonej-do-sprzedazy-zychlin,-gm.-stare-miasto-nr-dzialki-668/1.html Eliza Nowaczyk
Ogłoszenie Starosty Konińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości – działka oznaczona nr 16 o pow. 0,1100 ha, położona w obrębie Mąkolno, gm. Sompolno http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/ogloszenie-starosty-koninskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomości-–-dzialka-oznaczona-nr-16-o-pow.-0,1100-ha,-polozona-w-obrebie-makolno,-gm.-sompolno.html WN.6821.4.2020

Konin, 7 września 2020 r.

OGŁOSZENIE

Starosta Koniński, działając na podstawie art. 61 § 1, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 115 ust. 3, art. 124, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) i art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2019 poz. 2410 ze zm.)

zawiadamia

o…

]]>
Mon, 07 Sep 2020 11:56:04 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/ogloszenie-starosty-koninskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomości-–-dzialka-oznaczona-nr-16-o-pow.-0,1100-ha,-polozona-w-obrebie-makolno,-gm.-sompolno.html Eliza Nowaczyk