logo
logo bip
Kanal RSS
Kanal RSS http://bip.powiat.konin.pl/koninp/kanal-rss.xml pl 120 Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego sporządzonego w oparciu o zamówienie pn. "Wykonanie informatyzacji i modernizacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie konińskim dla 7 gmin: (...) http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/informacja-o-wylozeniu-projektu-operatu-opisowo-kartograficznego-sporzadzonego-w-oparciu-o-zamowienie-pn.-wykonanie-informatyzacji-i-modernizacji-baz-danych-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-w-powiecie-koninskim-dla-7-gmin-(...).html Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego sporządzonego w oparciu o zamówienie pn. "Wykonanie informatyzacji i modernizacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie konińskim dla 7 gmin: Kleczew, Sompolno, Ślesin, Kazimierz Biskupi, Skulsk, Wierzbinek, Wilczyn"

]]>
Wed, 12 Dec 2018 08:41:42 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/informacja-o-wylozeniu-projektu-operatu-opisowo-kartograficznego-sporzadzonego-w-oparciu-o-zamowienie-pn.-wykonanie-informatyzacji-i-modernizacji-baz-danych-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-w-powiecie-koninskim-dla-7-gmin-(...).html Eliza Nowaczyk
Interpelacje radnego Sebastiana Ławniczaka - 6 grudnia 2018 r. http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/organy-powiatu/rada-powiatu/interpelacje-i-zapytania-radnych/interpelacje-radnego-sebastiana-lawniczaka-6-grudnia-2018-r.html Interpelacje radnego Sebastiana Ławniczaka - 6 grudnia 2018 r.

]]>
Tue, 11 Dec 2018 14:08:23 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/organy-powiatu/rada-powiatu/interpelacje-i-zapytania-radnych/interpelacje-radnego-sebastiana-lawniczaka-6-grudnia-2018-r.html Eliza Nowaczyk
Wykazy głosowań radnych z II sesji Rady Powiatu Konińskiego - 6 grudnia 2018 r. http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/organy-powiatu/rada-powiatu/imienne-wykazy-glosowan-radnych/wykazy-glosowan-radnych-z-ii-sesji-rady-powiatu-koninskiego-6-grudnia-2018-r.html Wykazy głosowań radnych z II sesji Rady Powiatu Konińskiego - 6 grudnia 2018 r.

]]>
Tue, 11 Dec 2018 13:57:00 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/organy-powiatu/rada-powiatu/imienne-wykazy-glosowan-radnych/wykazy-glosowan-radnych-z-ii-sesji-rady-powiatu-koninskiego-6-grudnia-2018-r.html Eliza Nowaczyk
2018 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/starosta/zarzadzenia-starosty/vi-kadencja/2018.html

]]>
Tue, 11 Dec 2018 11:44:41 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/starosta/zarzadzenia-starosty/vi-kadencja/2018.html Eliza Nowaczyk
ZARZĄDZENIE NR 58/2018 STAROSTY KONIŃSKIEGO z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pracownikom dnia wolnego od pracy http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/starosta/zarzadzenia-starosty/vi-kadencja/2018/zarzadzenie-nr-58/2018-starosty-koninskiego-z-dnia-4-grudnia-2018-r.-w-sprawie-udzielenia-pracownikom-dnia-wolnego-od-pracy.html Treść Zarządzenia dostępna w Biurze Zarządu Starostwa Powiatowego w Koninie, Al. 1 Maja 9

]]>
Tue, 11 Dec 2018 11:43:40 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/starosta/zarzadzenia-starosty/vi-kadencja/2018/zarzadzenie-nr-58/2018-starosty-koninskiego-z-dnia-4-grudnia-2018-r.-w-sprawie-udzielenia-pracownikom-dnia-wolnego-od-pracy.html Eliza Nowaczyk
ZARZĄDZENIE NR 57/2018 STAROSTY KONIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniające w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku planu ochrony informacji niejawnych oraz instrukcji sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli (...) http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/starosta/zarzadzenia-starosty/vi-kadencja/2018/zarzadzenie-nr-57/2018-starosty-koninskiego-z-dnia-29-listopada-2018-r.-zmieniajace-w-sprawie-zatwierdzenia-i-wprowadzenia-do-uzytku-planu-ochrony-informacji-niejawnych-oraz-instrukcji-sposobu-i-trybu-przetwarzania-informacji-niejawnych-o-klauzuli-(...).html Treść Zarządzenia dostępna w Biurze Zarządu Starostwa Powiatowego w Koninie, Al. 1 Maja 9

]]>
Tue, 11 Dec 2018 11:42:46 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/starosta/zarzadzenia-starosty/vi-kadencja/2018/zarzadzenie-nr-57/2018-starosty-koninskiego-z-dnia-29-listopada-2018-r.-zmieniajace-w-sprawie-zatwierdzenia-i-wprowadzenia-do-uzytku-planu-ochrony-informacji-niejawnych-oraz-instrukcji-sposobu-i-trybu-przetwarzania-informacji-niejawnych-o-klauzuli-(...).html Eliza Nowaczyk
ZARZĄDZENIE NR 56/2018 STAROSTY KONIŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/starosta/zarzadzenia-starosty/v-kadencja1/2018/zarzadzenie-nr-56/2018-starosty-koninskiego-z-dnia-20-listopada-2018-r.-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-zalecen-do-gminnych-planow-zarzadzania-kryzysowego.html Treść Zarządzenia dostępna w Biurze Zarządu Starostwa Powiatowego w Koninie, Al. 1 Maja 9

]]>
Tue, 11 Dec 2018 11:41:45 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/starosta/zarzadzenia-starosty/v-kadencja1/2018/zarzadzenie-nr-56/2018-starosty-koninskiego-z-dnia-20-listopada-2018-r.-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-zalecen-do-gminnych-planow-zarzadzania-kryzysowego.html Eliza Nowaczyk
Komisja SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/organy-powiatu/rada-powiatu/komisje-rady-powiatu1/komisja-skarg,-wnioskow-i-petycji.html Członkowie Komisji:
1. Sławomir Ławniczak - Przewodniczący
2. Piotr Maciejewski - Wiceprzewodniczący
3. Jerzy Rzepecki - Sekretarz
4. Halina Lenartowicz
5. Żanetta Matlewska
 
Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje kierowane do rady powiatu przez obywateli:
1) skargi na działania zarządu powiatu, starosty oraz dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych,
2) wnioski składane przez obywateli i innych podmiotów działających na terenie powiatu,
3)…
]]> Mon, 10 Dec 2018 13:41:00 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/organy-powiatu/rada-powiatu/komisje-rady-powiatu1/komisja-skarg,-wnioskow-i-petycji.html Eliza Nowaczyk Kluby Radnych Powiatu Rady Powiatu Konińskiego - VI Kadencji http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/organy-powiatu/rada-powiatu/kluby-radnych/kluby-radnych-powiatu-rady-powiatu-koninskiego-vi-kadencji.html Radni mogą tworzyć kluby radnych według kryteriów przez siebie przyjętych w celu wyrażania stanowiska we wszystkich sprawach należących do właściwości rady. Przedstawiciel klubu może wyrażać stanowisko klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad rady. Klub może utworzyć co najmniej 3 radnych. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna. Radny może należeć do jednego klubu. O fakcie utworzenia klubu jego przewodniczący zawiadamia przewodniczącego rady w ciągu 14 dni od dnia zebrania założycielskiego.

Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego
1.…
]]>
Mon, 10 Dec 2018 13:30:00 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/organy-powiatu/rada-powiatu/kluby-radnych/kluby-radnych-powiatu-rady-powiatu-koninskiego-vi-kadencji.html Eliza Nowaczyk
Rok 2018 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/organy-powiatu/rada-powiatu/protokoly-z-sesji-rady-powiatu/vi-kadencja/rok-2018.html

]]>
Mon, 10 Dec 2018 12:09:15 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/organy-powiatu/rada-powiatu/protokoly-z-sesji-rady-powiatu/vi-kadencja/rok-2018.html Eliza Nowaczyk