logo
logo bip
Kanal RSS
Kanal RSS http://bip.powiat.konin.pl/koninp/kanal-rss.xml pl 120 Roztrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa (...) http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/konkursy/ogloszenia-o-konkursach/roztrzygniecie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-ochrony-i-promocji-zdrowia;-wspierania-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej;-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej;-edukacji-ekologicznej-i-ochrony-(...).html UCHWAŁA NR 54/2019 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; oświaty i wychowania; ochrony i promocji zdrowia; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2019

]]>
Tue, 16 Apr 2019 10:56:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/konkursy/ogloszenia-o-konkursach/roztrzygniecie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-ochrony-i-promocji-zdrowia;-wspierania-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej;-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej;-edukacji-ekologicznej-i-ochrony-(...).html Eliza Nowaczyk
Petycja z dnia 10.03.2019 r. mieszkańców sołectw Pogoń Gosławicka i Bylew w sprawie elektrowni wiatrowej http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/petycja-z-dnia-10.03.2019-r.-mieszkancow-solectw-pogon-goslawicka-i-bylew-w-sprawie-elektrowni-wiatrowej.html Petycja z dnia 10.03.2019 r. mieszkańców sołectw Pogoń Gosławicka i Bylew w sprawie elektrowni wiatrowej
]]> Mon, 15 Apr 2019 11:09:42 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/petycja-z-dnia-10.03.2019-r.-mieszkancow-solectw-pogon-goslawicka-i-bylew-w-sprawie-elektrowni-wiatrowej.html Eliza Nowaczyk Obwieszczenie Dyrektora ZZ w Kole o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego z wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/obwieszczenie-dyrektora-zz-w-kole-o-wydaniu-pozwolenia-wodnoprawnego-z-wniosku-energa-operator-s.a.-oddzial-w-kaliszu.html Obwieszczenie Dyrektora ZZ w Kole o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego z dnia 05.04.2019 r. znak  PO.ZUZ.3.421.378.2018.AM z wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu na:
1. prowadzenie przez wody rzeki Warty  linii kablowych  ( Grójec  m. Konin,
2. prowadzenie przez wał przeciwpowodziowy linii kablowych  ( Ladorudz gm. Krzymów),
3. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych - linii kablowych 15 kV ( Grójec i Ladorudz).
 
]]> Mon, 15 Apr 2019 10:23:52 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/obwieszczenie-dyrektora-zz-w-kole-o-wydaniu-pozwolenia-wodnoprawnego-z-wniosku-energa-operator-s.a.-oddzial-w-kaliszu.html Eliza Nowaczyk Obwieszczenie Dyrektora ZZ w Kole o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego z wniosku zakładu TROUT SYSTEM Sp. z o.o. Konin http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/obwieszczenie-dyrektora-zz-w-kole-o-wydaniu-pozwolenia-wodnoprawnego.html Obwieszczenie Dyrektora ZZ w Kole o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego z dnia 10.04.2019 r. znak  PO.ZUZ.3.421.34.2019.BR z wniosku zakładu TROUT SYSTEM Sp. z o.o. Konin ul. Liliowa 26 na:
1. wykonanie urządzenia wodnego- studni głębinowej,
2. pobór wód podziemnych,
3. wykonanie urządzenia wodnego - wyloty
4. wprowadzanie wód wykorzystywanych do chowu lub hodowli pstrąga m. Krągola gm. Stare Miasto.
 
]]> Mon, 15 Apr 2019 10:19:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/obwieszczenie-dyrektora-zz-w-kole-o-wydaniu-pozwolenia-wodnoprawnego.html Eliza Nowaczyk ZARZĄDZENIE NR 34/2019 STAROSTY KONIŃSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zagrożonych gradacją brudnicy mniszki, boreczników i strzygonii (...) http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/starosta/zarzadzenia-starosty/vi-kadencja/2019/zarzadzenie-nr-34/2019-starosty-koninskiego-z-dnia-9-kwietnia-2019-r.-w-sprawie-wykonania-zabiegow-zwalczajacych-i-ochronnych-w-lasach-niestanowiacych-wlasności-skarbu-panstwa,-zagrozonych-gradacja-brudnicy-mniszki,-borecznikow-i-strzygonii-(...).html Treść Zarządzenia dostępna w Biurze Zarządu Starostwa Powiatowego w Koninie, Al. 1 Maja 9

]]>
Fri, 12 Apr 2019 10:17:08 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/starosta/zarzadzenia-starosty/vi-kadencja/2019/zarzadzenie-nr-34/2019-starosty-koninskiego-z-dnia-9-kwietnia-2019-r.-w-sprawie-wykonania-zabiegow-zwalczajacych-i-ochronnych-w-lasach-niestanowiacych-wlasności-skarbu-panstwa,-zagrozonych-gradacja-brudnicy-mniszki,-borecznikow-i-strzygonii-(...).html Eliza Nowaczyk
ZARZĄDZENIE NR 31/2019 STAROSTY KONIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania składu komisji rekrutacyjnej do projektu „15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej okiem wielkopolskiej młodzieży” http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/starosta/zarzadzenia-starosty/vi-kadencja/2019/zarzadzenie-nr-31/2019-starosty-koninskiego-z-dnia-28-marca-2019-r.-w-sprawie-powolania-skladu-komisji-rekrutacyjnej-do-projektu-„15-lecie-czlonkostwa-polski-w-unii-europejskiej-okiem-wielkopolskiej-mlodziezy”.html Treść Zarządzenia dostępna w Biurze Zarządu Starostwa Powiatowego w Koninie, Al. 1 Maja 9

]]>
Fri, 12 Apr 2019 10:14:23 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/starosta/zarzadzenia-starosty/vi-kadencja/2019/zarzadzenie-nr-31/2019-starosty-koninskiego-z-dnia-28-marca-2019-r.-w-sprawie-powolania-skladu-komisji-rekrutacyjnej-do-projektu-„15-lecie-czlonkostwa-polski-w-unii-europejskiej-okiem-wielkopolskiej-mlodziezy”.html Eliza Nowaczyk
WO.272.11.2019 - Wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych BDOT500 oraz GESUT w 7 gminach (9 jednostek ewidencyjnych: Golina, Golina Miasto, Rychwał, Rychwał Miasto, Grodziec, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto - 166 obręby ewidencyjne) http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/wyniki-z-przeprowadzonych-przetargow/wo.272.11.2019-wykonanie-modernizacji-i-aktualizacji-baz-danych-bdot500-oraz-gesut-w-7-gminach-(9-jednostek-ewidencyjnych-golina,-golina-miasto,-rychwal,-rychwal-miasto,-grodziec,-kramsk,-krzymow,-rzgow,-stare-miasto-166-obreby-ewidencyjne).html Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

]]>
Thu, 11 Apr 2019 13:57:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/wyniki-z-przeprowadzonych-przetargow/wo.272.11.2019-wykonanie-modernizacji-i-aktualizacji-baz-danych-bdot500-oraz-gesut-w-7-gminach-(9-jednostek-ewidencyjnych-golina,-golina-miasto,-rychwal,-rychwal-miasto,-grodziec,-kramsk,-krzymow,-rzgow,-stare-miasto-166-obreby-ewidencyjne).html Eliza Nowaczyk
WO.272.10.2019 - Modernizację baz danych EGiB w Gminie Stare Miasto (1 jednostka ewidencyjna: Stare Miasto - 18 obręby ewidencyjne) http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/wyniki-z-przeprowadzonych-przetargow/wo.272.10.2019-modernizacje-baz-danych-egib-w-gminie-stare-miasto-(1-jednostka-ewidencyjna-stare-miasto-18-obreby-ewidencyjne).html Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

]]>
Thu, 11 Apr 2019 13:56:07 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/wyniki-z-przeprowadzonych-przetargow/wo.272.10.2019-modernizacje-baz-danych-egib-w-gminie-stare-miasto-(1-jednostka-ewidencyjna-stare-miasto-18-obreby-ewidencyjne).html Eliza Nowaczyk
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/ogloszenie-zarzadu-wojewodztwa-wielkopolskiego-o-przystapieniu-do-procedury-zapewnienia-udzialu-spoleczenstwa-w-opracowywaniu-nw.-projektow-programow-ochrony-powietrza.html Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza

]]>
Thu, 11 Apr 2019 12:44:33 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/ogloszenie-zarzadu-wojewodztwa-wielkopolskiego-o-przystapieniu-do-procedury-zapewnienia-udzialu-spoleczenstwa-w-opracowywaniu-nw.-projektow-programow-ochrony-powietrza.html Eliza Nowaczyk
Informacja o realizowanych przez Powiat Koniński projektach z udziałem zewnętrznych środków finansowych w roku 2018 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/powiat/projekty-realizowane-ze-srodkow-zewnetrznych/informacja-o-realizowanych-przez-powiat-koninski-projektach-z-udzialem-zewnetrznych-środkow-finansowych-w-roku-2018.html Informacja o realizowanych przez Powiat Koniński projektach z udziałem zewnętrznych środków finansowych w roku 2018
]]> Wed, 10 Apr 2019 14:12:55 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/powiat/projekty-realizowane-ze-srodkow-zewnetrznych/informacja-o-realizowanych-przez-powiat-koninski-projektach-z-udzialem-zewnetrznych-środkow-finansowych-w-roku-2018.html Eliza Nowaczyk