logo
logo bip
Kanal RSS
Kanal RSS https://bip2.wokiss.pl/koninp/kanal-rss.xml pl 120 Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic między nieruchomościami - gm. Rychwał https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienia-o-czynnościach-ustalenia-przebiegu-granic-miedzy-nieruchomościami-gm.-rychwal-1a.html Zawiadomienie - działka nr 1010 z działkami sąsiednimi
 
Zawiadomienie - działka nr 1907 z działkami sąsiednimi  
 
Zawiadomienie - działka nr 938 z działkami sąsiednimi
 
Zawiadomienie - działka nr 101 z…
]]> Tue, 16 Oct 2018 11:40:45 +0200 https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienia-o-czynnościach-ustalenia-przebiegu-granic-miedzy-nieruchomościami-gm.-rychwal-1a.html Eliza Nowaczyk Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic między nieruchomościami - gm. Rychwał https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienia-o-czynnościach-ustalenia-przebiegu-granic-miedzy-nieruchomościami-gm.-rychwal-aaaa.html Zawiadomienie - działka nr 1013/1 z działkami sąsiednimi
 
Zawiadomienie - działka nr 573 z działkami sąsiednimi  
 
Zawiadomienie - działka nr 132 z działkami sąsiednimi
 
Zawiadomienie - działka nr 540 z działkami sąsiednimi
 
Zawiadomienie…
]]> Fri, 12 Oct 2018 14:19:00 +0200 https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienia-o-czynnościach-ustalenia-przebiegu-granic-miedzy-nieruchomościami-gm.-rychwal-aaaa.html Eliza Nowaczyk Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic między nieruchomościami - gm. Rychwał https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienia-o-czynnościach-ustalenia-przebiegu-granic-miedzy-nieruchomościami-gm.-rychwal.html Zawiadomienie - działka nr 535 z działkami sąsiednimi

Zawiadomienie - działka nr 1335 z działkami sąsiednimi

Zawiadomienie - działka nr 187 z działkami sąsiednimi

Zawiadomienie - działka nr 1352 z działkami sąsiednimi

Zawiadomienie - działka nr 190/2 z działkami sąsiednimi

]]>
Fri, 12 Oct 2018 13:59:00 +0200 https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienia-o-czynnościach-ustalenia-przebiegu-granic-miedzy-nieruchomościami-gm.-rychwal.html Eliza Nowaczyk
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/wyniki-z-przeprowadzonych-przetargow/ubezpieczenie-mienia-i-odpowiedzialności-zamawiajacego.html Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

]]>
Fri, 12 Oct 2018 13:05:16 +0200 https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/wyniki-z-przeprowadzonych-przetargow/ubezpieczenie-mienia-i-odpowiedzialności-zamawiajacego.html Eliza Nowaczyk
INFORMACJA O WYNIKU NABORU https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/starostwo-powiatowe-i-jednostki-organizacyjne-powiatu/praca/nabor/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds.-rejestracji-pojazdow-w-wydziale-komunikacji-aa/informacja-o-wyniku-naboru.html INFORMACJA O WYNIKU NABORU

]]>
Wed, 10 Oct 2018 13:38:19 +0200 https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/starostwo-powiatowe-i-jednostki-organizacyjne-powiatu/praca/nabor/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds.-rejestracji-pojazdow-w-wydziale-komunikacji-aa/informacja-o-wyniku-naboru.html Eliza Nowaczyk
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI dotyczących projektu Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (...) https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/ogloszenia/ogloszenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-dotyczacych-projektu-programu-wspolpracy-powiatu-koninskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art.-3-ust.-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r.-(...).html OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI
dotyczących projektu Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019
   
Zarząd Powiatu Konińskiego zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe…
]]> Wed, 10 Oct 2018 13:32:41 +0200 https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/ogloszenia/ogloszenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-dotyczacych-projektu-programu-wspolpracy-powiatu-koninskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art.-3-ust.-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r.-(...).html Eliza Nowaczyk Zaświadczenie potwierdzające prowadzenie przez podmiot, który nabywa paliwo stałe, instalacji spalania inną niż wskazaną w art. 1 ust. 2 pkt 2 opalanej paliwem stałym https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/sprawy/wykaz-zalatwianych-spraw-przez-wydzialybiura-formularze-do-pobrania/wydzial-ochrony-srodowiska-rolnictwa-i-lesnictwa1/zaświadczenie-potwierdzajace-prowadzenie-przez-podmiot,-ktory-nabywa-paliwo-stale,-instalacji-spalania-inna-niz-wskazana-w-art.-1-ust.-2-pkt-2-opalanej-paliwem-stalym.html Zaświadczenie zgodnie z art. 6b ust. 4 ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw jest ważne przez rok, licząc od dnia jego wystawienia.
 
Niezbędne dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia złożony przez osobę posiadającą tytuł prawny do instalacji;
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia;
3. Pełnomocnictwo wraz z opłatą w wysokości 17 zł - w przypadku…
]]> Wed, 10 Oct 2018 10:24:58 +0200 https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/sprawy/wykaz-zalatwianych-spraw-przez-wydzialybiura-formularze-do-pobrania/wydzial-ochrony-srodowiska-rolnictwa-i-lesnictwa1/zaświadczenie-potwierdzajace-prowadzenie-przez-podmiot,-ktory-nabywa-paliwo-stale,-instalacji-spalania-inna-niz-wskazana-w-art.-1-ust.-2-pkt-2-opalanej-paliwem-stalym.html Eliza Nowaczyk Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/informacje-z-otwarcia-ofert/ubezpieczenie-mienia-i-odpowiedzialności-zamawiajacego.html Informacja z otwarcia ofert

]]>
Tue, 09 Oct 2018 14:45:00 +0200 https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/informacje-z-otwarcia-ofert/ubezpieczenie-mienia-i-odpowiedzialności-zamawiajacego.html Eliza Nowaczyk
Udzielenie Powiatowi Konińskiemu kredytu długoterminowego w wysokości 8.700.000,00 zł na finansowanie deficytu budżetu w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/specyfikacje-istotnych-warunkow-zamowienia/udzielenie-powiatowi-koninskiemu-kredytu-dlugoterminowego-w-wysokości-8.700.000,00-zl-na-finansowanie-deficytu-budzetu-w-2018-roku-oraz-splate-wcześniej-zaciagnietych-kredytow.html  
Odpowiedzi na zapytania - z dnia 12 października 2018 r.
 
SIWZ 
 
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik…
]]>
Tue, 09 Oct 2018 14:41:00 +0200 https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/specyfikacje-istotnych-warunkow-zamowienia/udzielenie-powiatowi-koninskiemu-kredytu-dlugoterminowego-w-wysokości-8.700.000,00-zl-na-finansowanie-deficytu-budzetu-w-2018-roku-oraz-splate-wcześniej-zaciagnietych-kredytow.html Eliza Nowaczyk
Udzielenie Powiatowi Konińskiemu kredytu długoterminowego w wysokości 8.700.000,00 zł na finansowanie deficytu budżetu w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/udzielenie-powiatowi-koninskiemu-kredytu-dlugoterminowego-w-wysokości-8.700.000,00-zl-na-finansowanie-deficytu-budzetu-w-2018-roku-oraz-splate-wcześniej-zaciagnietych-kredytow.html OGŁOSZENIE

]]>
Tue, 09 Oct 2018 14:26:00 +0200 https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/udzielenie-powiatowi-koninskiemu-kredytu-dlugoterminowego-w-wysokości-8.700.000,00-zl-na-finansowanie-deficytu-budzetu-w-2018-roku-oraz-splate-wcześniej-zaciagnietych-kredytow.html Eliza Nowaczyk