logo
logo bip
Kanal RSS
Kanal RSS https://bip.powiat.konin.pl/koninp/kanal-rss.xml pl 120 Ogłoszenie o zamówieniu https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne/wo.272.4.2020-swiadczenie-uslugi-kompleksowego-sprzatania-w-budynkach-starostwa-powiatowego-w-koninie-przy-alejach-1-maja-9-i-ul.-hurtowej-1-w-koninie-wraz-z-terenem-przyleglym/ogloszenie-o-zamowieniu.html Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (pdf)

Załacznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załacznik…

]]>
Tue, 07 Apr 2020 14:17:33 +0200 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne/wo.272.4.2020-swiadczenie-uslugi-kompleksowego-sprzatania-w-budynkach-starostwa-powiatowego-w-koninie-przy-alejach-1-maja-9-i-ul.-hurtowej-1-w-koninie-wraz-z-terenem-przyleglym/ogloszenie-o-zamowieniu.html Eliza Nowaczyk
Informacja o unieważnieniu postępowania https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne/wo.-272.3.2020-swiadczenie-uslugi-kompleksowego-sprzatania-w-budynkach-starostwa-powiatowego-w-koninie-przy-alejach-1-maja-9-i-ul.-hurtowej-1-w-koninie-wraz-z-terenem-przyleglym/informacja-o-uniewaznieniu-postepowania.html Informacja  o unieważnieniu postępowania

]]>
Tue, 07 Apr 2020 14:05:00 +0200 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne/wo.-272.3.2020-swiadczenie-uslugi-kompleksowego-sprzatania-w-budynkach-starostwa-powiatowego-w-koninie-przy-alejach-1-maja-9-i-ul.-hurtowej-1-w-koninie-wraz-z-terenem-przyleglym/informacja-o-uniewaznieniu-postepowania.html Eliza Nowaczyk
4759 (63509N!) GOLINA (PKO_GOLINA_GOLINA) https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/4759-(63509n!)-golina-(pko-golina-golina).html Zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 1 i 2 ww. ustawy, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia…

]]>
Tue, 07 Apr 2020 13:41:43 +0200 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/4759-(63509n!)-golina-(pko-golina-golina).html Eliza Nowaczyk
11123 (63520N!) KONIN FERIO (PKO_STAREMIAS_FERIO) https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/11123-(63520n!)-konin-ferio-(pko-staremias-ferio).html Zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 1 i 2 ww. ustawy, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia…

]]>
Tue, 07 Apr 2020 13:39:38 +0200 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/11123-(63520n!)-konin-ferio-(pko-staremias-ferio).html Eliza Nowaczyk
7466 (63522N!) A2 KRĄGOLA (PKO_STAREMIAS_KRAGOLA) https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/7466-(63522n!)-a2-kragola-(pko-staremias-kragola).html Zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 1 i 2 ww. ustawy, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia…

]]>
Tue, 07 Apr 2020 13:37:36 +0200 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/7466-(63522n!)-a2-kragola-(pko-staremias-kragola).html Eliza Nowaczyk
4760 (63550N!) KRAMSK (PKO_KRAMSK_PODGOR) https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/4760-(63550n!)-kramsk-(pko-kramsk-podgor).html Zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 1 i 2 ww. ustawy, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia…

]]>
Tue, 07 Apr 2020 13:34:00 +0200 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/4760-(63550n!)-kramsk-(pko-kramsk-podgor).html Eliza Nowaczyk
Zarządzenie Nr 21/2020 Starosty Konińskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Konińskiego https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zarzadzenie-nr-21/2020-starosty-koninskiego-z-dnia-7-kwietnia-2020-r.-w-sprawie-wykonania-zabiegow-zwalczajacych-i-ochronnych-w-lasach-niestanowiacych-wlasności-skarbu-panstwa-na-terenie-powiatu-koninskiego.html Zarządzenie Nr 21/2020 Starosty Konińskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Konińskiego

]]>
Tue, 07 Apr 2020 13:28:04 +0200 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zarzadzenie-nr-21/2020-starosty-koninskiego-z-dnia-7-kwietnia-2020-r.-w-sprawie-wykonania-zabiegow-zwalczajacych-i-ochronnych-w-lasach-niestanowiacych-wlasności-skarbu-panstwa-na-terenie-powiatu-koninskiego.html Eliza Nowaczyk
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w obr. Kazimierz Biskupi https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/wykaz-nieruchomości-skarbu-panstwa-polozonych-w-obr.-kazimierz-biskupi.html Starosta Koniński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) przekazuje do publicznej wiadomości:

 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 

Miejscowość

]]>
Tue, 07 Apr 2020 00:00:00 +0200 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/wykaz-nieruchomości-skarbu-panstwa-polozonych-w-obr.-kazimierz-biskupi.html Sebastian Tołoczko
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w obr. Kozarzewewk gm. Kazimierz Biskupi https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/wykaz-nieruchomości-skarbu-panstwa-polozonych-w-obr.-kozarzewek-przeznaczony-do-oddania-w-dzierzawe.html Starosta Koniński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) przekazuje do publicznej wiadomości:

 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 

Miejscowość

]]>
Tue, 07 Apr 2020 00:00:00 +0200 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/wykaz-nieruchomości-skarbu-panstwa-polozonych-w-obr.-kozarzewek-przeznaczony-do-oddania-w-dzierzawe.html Sebastian Tołoczko
Informacja z otwarcia ofert https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne/wo.-272.3.2020-swiadczenie-uslugi-kompleksowego-sprzatania-w-budynkach-starostwa-powiatowego-w-koninie-przy-alejach-1-maja-9-i-ul.-hurtowej-1-w-koninie-wraz-z-terenem-przyleglym/informacja-z-otwarcia-ofert.html Informacja z otwarcia ofert

]]>
Mon, 06 Apr 2020 13:00:00 +0200 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne/wo.-272.3.2020-swiadczenie-uslugi-kompleksowego-sprzatania-w-budynkach-starostwa-powiatowego-w-koninie-przy-alejach-1-maja-9-i-ul.-hurtowej-1-w-koninie-wraz-z-terenem-przyleglym/informacja-z-otwarcia-ofert.html Eliza Nowaczyk