logo
logo bip
Kanal RSS
Kanal RSS http://bip.powiat.konin.pl/koninp/kanal-rss.xml pl 120 Interpelacja radnego Sebastiana Ławniczaka - 20 listopada 2019 r. http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/organy-powiatu/rada-powiatu/interpelacje-i-zapytania-radnych/interpelacja-radnego-sebastiana-lawniczaka-20-listopada-2019-r.html Interpelacja radnego Sebastiana Ławniczaka - 20 listopada 2019 r.

]]>
Thu, 21 Nov 2019 12:13:00 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/organy-powiatu/rada-powiatu/interpelacje-i-zapytania-radnych/interpelacja-radnego-sebastiana-lawniczaka-20-listopada-2019-r.html Eliza Nowaczyk
43004 PKO KRZYMÓW PAPROTNIA http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/43004-pko-krzymow-paprotnia.html Zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 1 i 2 ww. ustawy, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia…

]]>
Wed, 20 Nov 2019 13:03:32 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/43004-pko-krzymow-paprotnia.html Eliza Nowaczyk
BT33718.18 JEZIORO WILCZYŃSKIE, gm. Wilczyn http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/bt33718.18-jezioro-wilczynskie,-gm.-wilczyn.html Zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 1 i 2 ww. ustawy, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia…

]]>
Mon, 18 Nov 2019 11:03:54 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/bt33718.18-jezioro-wilczynskie,-gm.-wilczyn.html Eliza Nowaczyk
Informacja z otwarcia ofert http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi/wo.272.21.2019-rozbudowe-systemu-wczesnego-ostrzegania-w-ramach-projektu-„bezpieczna-aglomeracja-koninska-–-rozbudowa-systemu-wczesnego-ostrzegania/informacja-z-otwarcia-ofert.html Informacja z otwarcia ofert

]]>
Fri, 15 Nov 2019 12:36:35 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi/wo.272.21.2019-rozbudowe-systemu-wczesnego-ostrzegania-w-ramach-projektu-„bezpieczna-aglomeracja-koninska-–-rozbudowa-systemu-wczesnego-ostrzegania/informacja-z-otwarcia-ofert.html Eliza Nowaczyk
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy w latach 2020-2021 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/konkursy/ogloszenia-o-konkursach/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-pomocy-spolecznej-polegajacego-na-prowadzeniu-środowiskowych-domow-samopomocy-w-latach-2020-2021.html UCHWAŁA NR 112/2019 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy w latach 2020-2021

OGŁOSZENIE

Wzory dokumentów:
]]>
Fri, 15 Nov 2019 11:21:00 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/konkursy/ogloszenia-o-konkursach/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-pomocy-spolecznej-polegajacego-na-prowadzeniu-środowiskowych-domow-samopomocy-w-latach-2020-2021.html Eliza Nowaczyk
KON3151, gm. Kramsk http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/kon3151,-gm.-kramsk.html Zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 1 i 2 ww. ustawy, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia…

]]>
Fri, 15 Nov 2019 11:05:16 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/kon3151,-gm.-kramsk.html Eliza Nowaczyk
43003 PKO RZGOW OSIECZA, gm. Rzgów http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/43003-(63003n!)-pko-rzgow-osiecza,-gm.-rzgow.html Zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 1 i 2 ww. ustawy, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia…

]]>
Thu, 14 Nov 2019 12:38:00 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/43003-(63003n!)-pko-rzgow-osiecza,-gm.-rzgow.html Eliza Nowaczyk
43045 PKO STAREMIAS KOSCIOL, gm. Stare Miasto http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/43045-(63045n!)-pko-staremias-kosciol-gm.-stare-miasto.html Zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 1 i 2 ww. ustawy, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia…

]]>
Thu, 14 Nov 2019 12:35:00 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/43045-(63045n!)-pko-staremias-kosciol-gm.-stare-miasto.html Eliza Nowaczyk
BT32661.16 GOLINA http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/bt32661.16-golina.html Zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 1 i 2 ww. ustawy, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia…

]]>
Tue, 12 Nov 2019 11:19:00 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/bt32661.16-golina.html Eliza Nowaczyk
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/obwieszczenie-dyrektora-regionalnego-zarzadu-gospodarki-wodnej-w-poznaniu.html Obwieszczenie (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  ) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 6 listopada 2019 r. znak PO.RUZ.424.201.16.2018.PKO o odmowie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.12.2012. znak DSR-II-1.7322.73.2012.

]]>
Tue, 12 Nov 2019 00:00:00 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/obwieszczenie-dyrektora-regionalnego-zarzadu-gospodarki-wodnej-w-poznaniu.html Eliza Nowaczyk