logo
logo bip
Kanal RSS
Kanal RSS http://bip.powiat.konin.pl/koninp/kanal-rss.xml pl 120 Odpowiedzi na zapytania http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi/wo.-272.5.2020-inwentaryzacja-stanu-punktow-szczegolowej-osnowy-wysokościowej-na-terenie-powiatu-koninskiego/odpowiedzi-na-zapytania.html Odpowiedzi na zapytania

]]>
Tue, 04 Aug 2020 13:47:13 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi/wo.-272.5.2020-inwentaryzacja-stanu-punktow-szczegolowej-osnowy-wysokościowej-na-terenie-powiatu-koninskiego/odpowiedzi-na-zapytania.html Eliza Nowaczyk
KON3103, gm. Stare Miasto http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/kon3103,-gm.-stare-miasto.html Zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 1 i 2 ww. ustawy, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia…

]]>
Tue, 04 Aug 2020 11:13:51 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/kon3103,-gm.-stare-miasto.html Eliza Nowaczyk
KON3032, gm. Kleczew http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/kon3032,-gm.-kleczew.html Zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 1 i 2 ww. ustawy, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia…

]]>
Tue, 04 Aug 2020 11:11:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/kon3032,-gm.-kleczew.html Eliza Nowaczyk
BT33954 SOMPOLNO http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/bt33954-sompolno.html Zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 1 i 2 ww. ustawy, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia…

]]>
Tue, 04 Aug 2020 08:43:29 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/bt33954-sompolno.html Eliza Nowaczyk
BT32515 KWB Tomisławice, gm. Wierzbinek http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/bt32515-kwb-tomislawice,-gm.-wierzbinek.html Zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 1 i 2 ww. ustawy, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia…

]]>
Fri, 31 Jul 2020 10:37:38 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/bt32515-kwb-tomislawice,-gm.-wierzbinek.html Eliza Nowaczyk
Ogłoszenie o zamówieniu http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi/wo.-272.5.2020-inwentaryzacja-stanu-punktow-szczegolowej-osnowy-wysokościowej-na-terenie-powiatu-koninskiego/ogloszenie-o-zamowieniu.html Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

]]>
Thu, 30 Jul 2020 14:43:11 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi/wo.-272.5.2020-inwentaryzacja-stanu-punktow-szczegolowej-osnowy-wysokościowej-na-terenie-powiatu-koninskiego/ogloszenie-o-zamowieniu.html Eliza Nowaczyk
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi/wo.-272.5.2020-inwentaryzacja-stanu-punktow-szczegolowej-osnowy-wysokościowej-na-terenie-powiatu-koninskiego/specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.html SIWZ (pdf)

Załącznik nr 1 - warunki techniczne

Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia (pdf)

Załącznik nr 3 - formlarz oferty

Załącznik…

]]>
Thu, 30 Jul 2020 14:43:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi/wo.-272.5.2020-inwentaryzacja-stanu-punktow-szczegolowej-osnowy-wysokościowej-na-terenie-powiatu-koninskiego/specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.html Eliza Nowaczyk
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO ZA II KWARTAŁ 2020 ROKU http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/finanse-i-mienie/budzet-powiatu/informacje-dotyczace-wykonania-budzetu/2020-rok/informacje-dotyczace-wykonania-budzetu-za-ii-kwartal-2020-roku.html INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO ZA II KWARTAŁ 2020 ROKU

]]>
Thu, 30 Jul 2020 12:26:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/finanse-i-mienie/budzet-powiatu/informacje-dotyczace-wykonania-budzetu/2020-rok/informacje-dotyczace-wykonania-budzetu-za-ii-kwartal-2020-roku.html Eliza Nowaczyk
Obwieszczenie Starosty Konińskiego z dnia 28 lipca 2020 r. o wydaniu na rzecz Wójta Gminy Kazimierz Biskupi decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/obwieszczenie-starosty-koninskiego-z-dnia-28-lipca-2020-r.-o-wydaniu-na-rzecz-wojta-gminy-kazimierz-biskupi-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej.html Obwieszczenie Starosty Konińskiego z dnia 28 lipca 2020 r. o wydaniu na rzecz Wójta Gminy Kazimierz Biskupi decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

]]>
Wed, 29 Jul 2020 12:10:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/obwieszczenie-starosty-koninskiego-z-dnia-28-lipca-2020-r.-o-wydaniu-na-rzecz-wojta-gminy-kazimierz-biskupi-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej.html Eliza Nowaczyk
Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - system REJA24 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/sprawy/wykaz-zalatwianych-spraw-przez-wydzialybiura-formularze-do-pobrania/wydzial-ochrony-srodowiska-rolnictwa-i-lesnictwa1/rejestracja-jachtow-i-innych-jednostek-plywajacych-o-dlugości-do-24-m-system-reja24.html Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m przepisy ustawy stosuje się do następujących jednostek:

  1. statków morskich przeznaczonych lub używanych do uprawiania sporku lub rekreacji:
    1. jachtów rekreacyjnych,
    2. jachtów komercyjnych,
  2. statków żeglugi śródlądowej przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji lub połowu ryb:
    1. jachtów…
]]>
Wed, 29 Jul 2020 11:42:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/sprawy/wykaz-zalatwianych-spraw-przez-wydzialybiura-formularze-do-pobrania/wydzial-ochrony-srodowiska-rolnictwa-i-lesnictwa1/rejestracja-jachtow-i-innych-jednostek-plywajacych-o-dlugości-do-24-m-system-reja24.html Eliza Nowaczyk