logo
logo bip
Kanal RSS
Kanal RSS http://bip.powiat.konin.pl/koninp/kanal-rss.xml pl 120 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wybory/2018/postanowienie-komisarza-wyborczego-w-koninie-i-z-dnia-19-lutego-2020-r.-w-sprawie-obsadzenia-mandatu-radnego.html POSTANOWIENIE Nr 3/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego

]]>
Fri, 21 Feb 2020 08:29:16 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wybory/2018/postanowienie-komisarza-wyborczego-w-koninie-i-z-dnia-19-lutego-2020-r.-w-sprawie-obsadzenia-mandatu-radnego.html Eliza Nowaczyk
Ogłoszenie o zamówieniu http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi/wo.272.1.2020/ogloszenie.html Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

]]>
Tue, 18 Feb 2020 13:48:00 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi/wo.272.1.2020/ogloszenie.html Eliza Nowaczyk
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi/wo.272.1.2020/specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.html

SIWZ wraz z załącznikami (pdf)

]]> Tue, 18 Feb 2020 13:47:00 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi/wo.272.1.2020/specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.html Eliza Nowaczyk Wykazy głosowań radnych z XIV sesji Rady Powiatu Konińskiego - 13 lutego 2020 r. http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/organy-powiatu/rada-powiatu/imienne-wykazy-glosowan-radnych/wykazy-glosowan-radnych-z-xiv-sesji-rady-powiatu-koninskiego-13-lutego-2020-r.html Wykazy głosowań radnych z XIV sesji Rady Powiatu Konińskiego - 13 lutego 2020 r.

]]>
Mon, 17 Feb 2020 12:31:25 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/organy-powiatu/rada-powiatu/imienne-wykazy-glosowan-radnych/wykazy-glosowan-radnych-z-xiv-sesji-rady-powiatu-koninskiego-13-lutego-2020-r.html Eliza Nowaczyk
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie udostępnienia części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 102/3, położonej w obrębie Żdżary, gmina Stare Miasto http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/informacja-o-wydaniu-decyzji-w-sprawie-udostepnienia-cześci-nieruchomości-oznaczonej-numerem-ewidencyjnym-dzialki-102/3,-polozonej-w-obrebie-zdzary,-gmina-stare-miasto.html Konin, 17 lutego 2020 r.
WN.6821.22.2019
 
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie udostępnienia części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 102/3, położonej w obrębie Żdżary, gmina Stare Miasto
 
Starosta Koniński, stosownie do art. 118a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018…
]]> Mon, 17 Feb 2020 12:21:43 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/informacja-o-wydaniu-decyzji-w-sprawie-udostepnienia-cześci-nieruchomości-oznaczonej-numerem-ewidencyjnym-dzialki-102/3,-polozonej-w-obrebie-zdzary,-gmina-stare-miasto.html Eliza Nowaczyk Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/prawo/ustawa-o-dostepności-cyfrowej-stron-internetowych-i-aplikacji-mobilnych-podmiotow-publicznych/ustawa-o-dostepności-cyfrowej-stron-internetowych-i-aplikacji-mobilnych-podmiotow-publicznych.html Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

]]>
Fri, 14 Feb 2020 12:03:07 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/prawo/ustawa-o-dostepności-cyfrowej-stron-internetowych-i-aplikacji-mobilnych-podmiotow-publicznych/ustawa-o-dostepności-cyfrowej-stron-internetowych-i-aplikacji-mobilnych-podmiotow-publicznych.html Eliza Nowaczyk
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Konińskiego - Zenona Paszka http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wybory/2018/postanowienie-komisarza-wyborczego-w-koninie-i-z-dnia-11-lutego-2020-r.-w-sprawie-stwierdzenia-wygaśniecia-mandatu-radnego-rady-powiatu-koninskiego-zenona-paszek.html POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Konińskiego - Zenona Paszka

]]>
Thu, 13 Feb 2020 08:48:00 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wybory/2018/postanowienie-komisarza-wyborczego-w-koninie-i-z-dnia-11-lutego-2020-r.-w-sprawie-stwierdzenia-wygaśniecia-mandatu-radnego-rady-powiatu-koninskiego-zenona-paszek.html Eliza Nowaczyk
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 688/3, położonej w obrębie Rychwał, gm. Rychwał http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/ogloszenie-o-zamiarze-wszczecia-postepowania-w-sprawie-udostepnienia-nieruchomości-oznaczonej-numerem-ewidencyjnym-dzialki-688/3,-polozonej-w-obrebie-rychwal,-gm.-rychwal.html WN.6821.37.2019                                                
   Konin, 13 lutego 2020 r.
 
 OGŁOSZENIE
 
Starosta Koniński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124b, art. 124a ustawy z dnia 21…
]]> Thu, 13 Feb 2020 00:00:00 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/ogloszenie-o-zamiarze-wszczecia-postepowania-w-sprawie-udostepnienia-nieruchomości-oznaczonej-numerem-ewidencyjnym-dzialki-688/3,-polozonej-w-obrebie-rychwal,-gm.-rychwal.html Eliza Nowaczyk Zaproszenie Starosty Konińskiego z dnia 10 lutego 2020 r. do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg powiatu konińskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym (...) http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zaproszenie-starosty-koninskiego-z-dnia-10-lutego-2020-r.-do-zlozenia-oferty-na-świadczenie-uslug-w-zakresie-usuwania-i-holowania-pojazdow-przewozacych-materialy-niebezpieczne-z-drog-powiatu-koninskiego-oraz-ich-przechowywania-na-parkingu-strzezonym-(...).html Zaproszenie do składania ofert na holowanie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
Konin, 10.02.2020 r.
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
(zaproszenie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
 
Zamawiający:
Powiat…
]]> Mon, 10 Feb 2020 09:22:00 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zaproszenie-starosty-koninskiego-z-dnia-10-lutego-2020-r.-do-zlozenia-oferty-na-świadczenie-uslug-w-zakresie-usuwania-i-holowania-pojazdow-przewozacych-materialy-niebezpieczne-z-drog-powiatu-koninskiego-oraz-ich-przechowywania-na-parkingu-strzezonym-(...).html Eliza Nowaczyk Uchwała Nr SO-0951/36/P/8/Ko/2020 z dnia 29 stycznia 2020 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/finanse-i-mienie/uchwaly-regionalnej-izby-obrachunkowej/2020-rok/uchwala-nr-so-0951/36/p/8/ko/2020-z-dnia-29-stycznia-2020.html Uchwała Nr SO-0951/36/P/8/Ko/2020 z dnia 29 stycznia 2020

]]>
Thu, 06 Feb 2020 15:16:50 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/finanse-i-mienie/uchwaly-regionalnej-izby-obrachunkowej/2020-rok/uchwala-nr-so-0951/36/p/8/ko/2020-z-dnia-29-stycznia-2020.html Eliza Nowaczyk