logo
logo bip
Kanal RSS
Kanal RSS http://bip.powiat.konin.pl/koninp/kanal-rss.xml pl 120 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 117 Głębockie, gm. Ślesin http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienie-o-czynnościach-ustalenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych-nr-117-glebockie,-gm.-slesin.html Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 117 Głębockie, gm. Ślesin
 
]]> Tue, 19 Jun 2018 14:30:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienie-o-czynnościach-ustalenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych-nr-117-glebockie,-gm.-slesin.html Eliza Nowaczyk Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udostępnienia działki nr 25/2, położonej w obrębie Żrekie, gm. Kramsk http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-udostepnienia-dzialki-nr-25/2,-polozonej-w-obrebie-zrekie,-gm.-kramsk.html WN.6821.12.2018                                                                                                                                     Konin, 18 czerwca 2018 r.

  OGŁOSZENIE

 Starosta Koniński, działając na podstawie art. 61 § 1, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 115 ust. 3, art. 124b, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.…

]]>
Mon, 18 Jun 2018 11:41:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-udostepnienia-dzialki-nr-25/2,-polozonej-w-obrebie-zrekie,-gm.-kramsk.html Eliza Nowaczyk
OGŁOSZENIE O NABORZE http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/starostwo-powiatowe-i-jednostki-organizacyjne-powiatu/praca/nabor/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds.-nadzoru-nad-stacjami-kontroli-pojazdow-oraz-osrodkami-szkolenia-kierowcow-w-wydziale-komunikacji/ogloszenie-o-naborze.html OGŁOSZENIE
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
Oświadczenie…
]]> Wed, 13 Jun 2018 13:16:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/starostwo-powiatowe-i-jednostki-organizacyjne-powiatu/praca/nabor/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds.-nadzoru-nad-stacjami-kontroli-pojazdow-oraz-osrodkami-szkolenia-kierowcow-w-wydziale-komunikacji/ogloszenie-o-naborze.html Sebastian Tołoczko Ustanowienie zarządu komisarycznego na koszt Gminnej Spółki Wodnej w Rzgowie http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/ustanowienie-zarzadu-komisarycznego-na-koszt-gminnej-spolki-wodnej-w-rzgowie.html Ustanowienie zarządu komisarycznego na koszt Gminnej Spółki Wodnej w Rzgowie
 
]]> Wed, 13 Jun 2018 10:11:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/ustanowienie-zarzadu-komisarycznego-na-koszt-gminnej-spolki-wodnej-w-rzgowie.html Eliza Nowaczyk Rozstrzygnięcie oferty zadania publicznego „Organizacja zajęć sportowych" http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/dotacje-dla-ngo-przyznawane-w-drodze-pozakonkursowej/dotacje-dla-ngo-przyznawane-w-drodze-pozakonkursowej1/rozstrzygniecie-oferty-zadania-publicznego-„organizacja-zajec-sportowych.html UCHWAŁA NR 553/2018 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie braku celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą "Organizacja zajęć sportowych" złożonej w trybie pozakonkursowym

]]>
Fri, 08 Jun 2018 14:53:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/dotacje-dla-ngo-przyznawane-w-drodze-pozakonkursowej/dotacje-dla-ngo-przyznawane-w-drodze-pozakonkursowej1/rozstrzygniecie-oferty-zadania-publicznego-„organizacja-zajec-sportowych.html Eliza Nowaczyk
Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2018 rok - stan na 30.05.2018 r. http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/finanse-i-mienie/budzet-powiatu/plany-dochodow-i-wydatkow-budzetu/2018-rok/plan-dochodow-i-wydatkow-budzetu-powiatu-koninskiego-na-2018-rok-stan-na-30.05.2018-r.html Plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego  na 2018 rok

Plan wydatków bużetu Powiatu Konińskiego na 2018 rok

]]>
Thu, 07 Jun 2018 15:03:03 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/finanse-i-mienie/budzet-powiatu/plany-dochodow-i-wydatkow-budzetu/2018-rok/plan-dochodow-i-wydatkow-budzetu-powiatu-koninskiego-na-2018-rok-stan-na-30.05.2018-r.html Eliza Nowaczyk
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienie-o-czynnościach-podjetych-w-celu-ustalenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych.html Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

]]>
Tue, 05 Jun 2018 13:45:09 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienie-o-czynnościach-podjetych-w-celu-ustalenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych.html Eliza Nowaczyk
Studzińska Danuta http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/oswiadczenia-majatkowe/kierownikow-jednostek-organizacyjnych-powiatu-koninskiego/studzinska-danuta.html Uzupełnienie do oświadczenia majątkowego złożonego 30 marca 2018 r. - złożono 30 kwietnia 2018 r. Uzupełnienie do oświadczenia majątkowego złożonego 30 marca 2018 r. - złożono 19 kwietnia 2018 r. Oświadczenie…]]> Fri, 01 Jun 2018 13:09:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/oswiadczenia-majatkowe/kierownikow-jednostek-organizacyjnych-powiatu-koninskiego/studzinska-danuta.html Eliza Nowaczyk Rozstrzygnięcie oferty zadania publicznego "VIII Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich - Przegląd Zespołów Folklorystycznych" http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/dotacje-dla-ngo-przyznawane-w-drodze-pozakonkursowej/dotacje-dla-ngo-przyznawane-w-drodze-pozakonkursowej1/rozstrzygniecie-oferty-zadania-publicznego-viii-ogolnopolski-zjazd-kol-gospodyn-wiejskich-i-innych-organizacji-kobiecych-z-terenow-wiejskich-przeglad-zespolow-folklorystycznych.html UCHWAŁA NR 550/2018 ZĄRZADU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uznania celowości oraz wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą "VIII Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich - przegląd zespołów folklorystycznych" złożonej w trybie pozakonkursowym

 

]]>
Wed, 30 May 2018 13:56:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/dotacje-dla-ngo-przyznawane-w-drodze-pozakonkursowej/dotacje-dla-ngo-przyznawane-w-drodze-pozakonkursowej1/rozstrzygniecie-oferty-zadania-publicznego-viii-ogolnopolski-zjazd-kol-gospodyn-wiejskich-i-innych-organizacji-kobiecych-z-terenow-wiejskich-przeglad-zespolow-folklorystycznych.html Eliza Nowaczyk
Rozstrzygnięcie oferty zadania publicznego Stowarzyszenie im. Antoniego Szulczyńskiego http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/dotacje-dla-ngo-przyznawane-w-drodze-pozakonkursowej/dotacje-dla-ngo-przyznawane-w-drodze-pozakonkursowej1/rozstrzygniecie-oferty-zadania-publicznego-zadania-publicznego-stowarzyszenie-im.-antoniego-szulczynskiego.html UCHWAŁA NR 549/2018 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uznania celowości oraz wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Antoni Szulczyński - malarz Wielkopolski" złożonej w trybie pozakonkursowym

 

]]>
Wed, 30 May 2018 13:52:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/dotacje-dla-ngo-przyznawane-w-drodze-pozakonkursowej/dotacje-dla-ngo-przyznawane-w-drodze-pozakonkursowej1/rozstrzygniecie-oferty-zadania-publicznego-zadania-publicznego-stowarzyszenie-im.-antoniego-szulczynskiego.html Eliza Nowaczyk