logo
logo bip
Kanal RSS
Kanal RSS http://bip.powiat.konin.pl/koninp/kanal-rss.xml pl 120 Rozstrzygnięcie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/konkursy/ogloszenia-o-konkursach/rozstrzygniecie-konkursow-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-ochrony-i-promocji-zdrowia;-kultury,-sztuki,-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego;-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-roku-2018.html UCHWAŁA NR 528/2018 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartych konkursach ofer na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

]]>
Fri, 20 Apr 2018 12:55:10 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/konkursy/ogloszenia-o-konkursach/rozstrzygniecie-konkursow-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-ochrony-i-promocji-zdrowia;-kultury,-sztuki,-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego;-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-roku-2018.html Sebastian Tołoczko
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 160/1, położoną w obrębie Chlebowo, gm. Wierzbinek http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ustalenia-odszkodowania-za-dzialke-nr-160/1,-polozona-w-obrebie-chlebowo,-gm.-wierzbinek.html WN.683.1.2018                                                                                                                                  Konin, 17 kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE

Starosta Koniński, działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg…

]]>
Tue, 17 Apr 2018 11:29:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ustalenia-odszkodowania-za-dzialke-nr-160/1,-polozona-w-obrebie-chlebowo,-gm.-wierzbinek.html Anna Freger
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne pod nazwą: „Ochrona osób i mienia w budynkach Starostwa Powiatowego w Koninie przy Alejach 1 Maja 9 i ul. Hurtowej 1 w Koninie" http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne/ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-pod-nazwa-„ochrona-osob-i-mienia-w-budynkach-starostwa-powiatowego-w-koninie-przy-alejach-1-maja-9-i-ul.-hurtowej-1-w-koninie.html OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Załącznik…

]]>
Fri, 13 Apr 2018 13:28:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne/ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-pod-nazwa-„ochrona-osob-i-mienia-w-budynkach-starostwa-powiatowego-w-koninie-przy-alejach-1-maja-9-i-ul.-hurtowej-1-w-koninie.html Sebastian Tołoczko
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wybory/2018/komunikat-komisarza-wyborczego-w-koninie-i.html KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I

]]>
Wed, 11 Apr 2018 13:42:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wybory/2018/komunikat-komisarza-wyborczego-w-koninie-i.html Sebastian Tołoczko
Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2018 rok - stan na 29.03.2018 r. http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/finanse-i-mienie/budzet-powiatu/plany-dochodow-i-wydatkow-budzetu/2018-rok/plan-dochodow-i-wydatkow-budzetu-powiatu-koninskiego-na-2018-rok-stan-na-29.03.2018-r.html Plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2018 rok - stan na 29.03.2018 r.
Plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego na 2018 rok - stan na 29.03.2018 r.

]]>
Tue, 10 Apr 2018 13:46:48 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/finanse-i-mienie/budzet-powiatu/plany-dochodow-i-wydatkow-budzetu/2018-rok/plan-dochodow-i-wydatkow-budzetu-powiatu-koninskiego-na-2018-rok-stan-na-29.03.2018-r.html Sebastian Tołoczko
Plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2018 rok - stan na 21.03.2018 r. http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/finanse-i-mienie/budzet-powiatu/plany-dochodow-i-wydatkow-budzetu/2018-rok/plan-wydatkow-budzetu-powiatu-koninskiego-na-2018-rok-stan-na-21.03.2018-r.html Plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2018 rok - stan na 21.03.2018 r

]]>
Tue, 10 Apr 2018 13:41:19 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/finanse-i-mienie/budzet-powiatu/plany-dochodow-i-wydatkow-budzetu/2018-rok/plan-wydatkow-budzetu-powiatu-koninskiego-na-2018-rok-stan-na-21.03.2018-r.html Sebastian Tołoczko
UCHWAŁA ANTYSMOGOWA http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/uchwala-antysmogowa.html INFORMACJA

KOMUNIKAT

]]>
Tue, 10 Apr 2018 09:56:15 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/uchwala-antysmogowa.html Sebastian Tołoczko
INFORMACJA O WSTĘPNEJ SELEKCJI KANDYDATÓW http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/starostwo-powiatowe-i-jednostki-organizacyjne-powiatu/praca/nabor/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds.-administracyjno-organizacyjnych-w-wydziale-edukacji-i-spraw-spolecznych2/informacja-o-wstepnej-selekcji-kandydatow.html INFORMACJA O WSTĘPNEJ SELEKCJI KANDYDATÓW

]]>
Tue, 10 Apr 2018 08:25:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/starostwo-powiatowe-i-jednostki-organizacyjne-powiatu/praca/nabor/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds.-administracyjno-organizacyjnych-w-wydziale-edukacji-i-spraw-spolecznych2/informacja-o-wstepnej-selekcji-kandydatow.html Sebastian Tołoczko
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Anielew dz.14, 65/1, 65/2, gm. Kramsk http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/wykaz-nieruchomości-przeznaczonej-do-sprzedazy-anielew-dz.14,-65/1,-65/2,-gm.-kramsk.html Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Anielew dz.14, 65/1, 65/2, gm. Kramsk

]]>
Tue, 10 Apr 2018 00:00:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/wykaz-nieruchomości-przeznaczonej-do-sprzedazy-anielew-dz.14,-65/1,-65/2,-gm.-kramsk.html Sebastian Tołoczko
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2018 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/wyniki-z-przeprowadzonych-przetargow/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-powiatu-koninskiego-w-roku-2018.html Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

]]>
Mon, 09 Apr 2018 09:19:42 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/wyniki-z-przeprowadzonych-przetargow/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-powiatu-koninskiego-w-roku-2018.html Sebastian Tołoczko