logo
logo bip
Kanal RSS
Kanal RSS http://bip2.wokiss.pl/koninp/kanal-rss.xml pl 120 ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienie-o-czynnościach-podjetych-w-celu-ustalenia-przebiegu-granic-dziatek-ewidencyjnych.html ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych

]]>
Thu, 16 Aug 2018 08:37:16 +0200 http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienie-o-czynnościach-podjetych-w-celu-ustalenia-przebiegu-granic-dziatek-ewidencyjnych.html Sebastian Tołoczko
WO. 272.9.2018 - Kurs UNITY– tworzenie projektów i programowanie C# dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w projekcie pn. "Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne/wo.-272.9.2018-kurs-unity–-tworzenie-projektow-i-programowanie-c-dla-uczniow-szkol-ponadgimnazjalnych-w-projekcie-pn.-kadry-przyszlości-–-tworzenie-systemu-edukacji-ponadgimnazjalnej-w-k-osi-zgodnie-z-potrzebami-rynku-pracy”.html OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   
 
Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 
Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Formularz oferty…
]]> Tue, 14 Aug 2018 14:48:00 +0200 http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne/wo.-272.9.2018-kurs-unity–-tworzenie-projektow-i-programowanie-c-dla-uczniow-szkol-ponadgimnazjalnych-w-projekcie-pn.-kadry-przyszlości-–-tworzenie-systemu-edukacji-ponadgimnazjalnej-w-k-osi-zgodnie-z-potrzebami-rynku-pracy”.html Anna Freger Ogłoszenie Starosty Konińskiego o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Nieświastów, gm. Kazimierz Biskupi http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/ogloszenia4/starosta-koninski-oglasza-przetargi-ustne-nieograniczone-na-sprzedaz-prawa-wlasności-nieruchomości-stanowiacych-wlasnośc-skarbu-panstwa,-polozonych-w-obrebie-nieświastow,-gm.-kazimierz-biskupi.html Starosta Koniński
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Nieświastów,
gm. Kazimierz Biskupi
 
 1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,…
]]> Tue, 14 Aug 2018 01:00:00 +0200 http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/ogloszenia4/starosta-koninski-oglasza-przetargi-ustne-nieograniczone-na-sprzedaz-prawa-wlasności-nieruchomości-stanowiacych-wlasnośc-skarbu-panstwa,-polozonych-w-obrebie-nieświastow,-gm.-kazimierz-biskupi.html Anna Freger Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - gm. Stare Miasto http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienie-o-czynnościach-ustalenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych-gm.-stare-miasto.html Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - gm. Stare Miasto 

Załącznik 

]]>
Mon, 13 Aug 2018 09:24:00 +0200 http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienie-o-czynnościach-ustalenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych-gm.-stare-miasto.html Anna Freger
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - gm. Rychwał http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienie-o-czynnościach-ustalenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych-gm.-rychwal.html Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - gm. Rychwał 

Załącznik 

]]>
Mon, 13 Aug 2018 09:20:00 +0200 http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienie-o-czynnościach-ustalenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych-gm.-rychwal.html Anna Freger
Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego - stan na 02.08.2018r. http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/finanse-i-mienie/budzet-powiatu/plany-dochodow-i-wydatkow-budzetu/2018-rok/plan-dochodow-i-wydatkow-budzetu-powiatu-koninskiego-stan-na-02.08.2018r.html Plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego na 2018 rok  - stan na 02.08.2018 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2018 rok - stan na 02.08.2018 r.

 

]]>
Wed, 08 Aug 2018 11:20:51 +0200 http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/finanse-i-mienie/budzet-powiatu/plany-dochodow-i-wydatkow-budzetu/2018-rok/plan-dochodow-i-wydatkow-budzetu-powiatu-koninskiego-stan-na-02.08.2018r.html Anna Freger
OGŁOSZENIE O KONKURSIE http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/starostwo-powiatowe-i-jednostki-organizacyjne-powiatu/praca/nabor/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds/ogloszenie-o-naborze.html OGŁOSZENIE
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
Oświadczenie…
]]> Fri, 03 Aug 2018 13:20:50 +0200 http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/starostwo-powiatowe-i-jednostki-organizacyjne-powiatu/praca/nabor/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds/ogloszenie-o-naborze.html Eliza Nowaczyk Rozstrzygnięcie oferty zadania publicznego „Organizacja zajęć sportowych" http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/dotacje-dla-ngo-przyznawane-w-drodze-pozakonkursowej/dotacje-dla-ngo-przyznawane-w-drodze-pozakonkursowej1/rozstrzygniecie-oferty-zadania-publicznego-„organizacja-zajec-sportowych-2.html  
UCHWAŁA NR 586/2018 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
]]> Fri, 03 Aug 2018 10:01:00 +0200 http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/dotacje-dla-ngo-przyznawane-w-drodze-pozakonkursowej/dotacje-dla-ngo-przyznawane-w-drodze-pozakonkursowej1/rozstrzygniecie-oferty-zadania-publicznego-„organizacja-zajec-sportowych-2.html Eliza Nowaczyk Zaproszenie Starosty Konińskiego z dnia 23 marca 2017 r. do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg powiatu konińskiego oraz ich przechowywania (...) http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zaproszenie-starosty-koninskiego-z-dnia-23-marca-2017-r.-do-zlozenia-oferty-na-świadczenie-uslug-w-zakresie-usuwania-i-holowania-pojazdow-przewozacych-materialy-niebezpieczne-z-drog-powiatu-koninskiego-oraz-ich-przechowywania-(...).html  
Konin, 02.08.2018 r.
 
 WK.7135.7.2015
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 
(zaproszenie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
 
 
http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zaproszenie-starosty-koninskiego-z-dnia-23-marca-2017-r.-do-zlozenia-oferty-na-świadczenie-uslug-w-zakresie-usuwania-i-holowania-pojazdow-przewozacych-materialy-niebezpieczne-z-drog-powiatu-koninskiego-oraz-ich-przechowywania-(...).html Eliza Nowaczyk Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/sprawy/wykaz-zalatwianych-spraw-przez-wydzialybiura-formularze-do-pobrania/Wydzial-Edukacji-i-Spraw-Spolecznych/wpis-do-ewidencji-szkol-i-placowek-niepublicznych.html Wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
Załącznik nr 1 - wykaz kadry pedagogicznej
Załącznik nr 2 - informacja o warunkach lokalowych
Załącznik…
]]>
Tue, 31 Jul 2018 13:28:00 +0200 http://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/sprawy/wykaz-zalatwianych-spraw-przez-wydzialybiura-formularze-do-pobrania/Wydzial-Edukacji-i-Spraw-Spolecznych/wpis-do-ewidencji-szkol-i-placowek-niepublicznych.html Eliza Nowaczyk