logo
logo bip
Kanal RSS
Kanal RSS http://bip.powiat.konin.pl/koninp/kanal-rss.xml pl 120 Rejestr stowarzyszeń zwykłych http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/wykaz-organizacji-pozarzadowych-majacych-siedzibe-na-terenie-powiatu-koninskiego/rejestr-stowarzyszen-zwyklych.html Rejestr stowarzyszeń zwykłych

]]>
Tue, 23 Jul 2019 12:45:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/wykaz-organizacji-pozarzadowych-majacych-siedzibe-na-terenie-powiatu-koninskiego/rejestr-stowarzyszen-zwyklych.html Eliza Nowaczyk
Rejestr fundacji mających siedzibę na terenie powiatu konińskiego http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/wykaz-organizacji-pozarzadowych-majacych-siedzibe-na-terenie-powiatu-koninskiego/rejestr-fundacji-majacych-siedzibe-na-terenie-powiatu-koninskiego.html Rejestr fundacji mających siedzibę na terenie powiatu konińskiego

]]>
Tue, 23 Jul 2019 12:44:17 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/wykaz-organizacji-pozarzadowych-majacych-siedzibe-na-terenie-powiatu-koninskiego/rejestr-fundacji-majacych-siedzibe-na-terenie-powiatu-koninskiego.html Eliza Nowaczyk
Rejestr OSP mających siedzibę na terenie powiatu konińskiego http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/wykaz-organizacji-pozarzadowych-majacych-siedzibe-na-terenie-powiatu-koninskiego/rejestr-osp-majacych-siedzibe-na-terenie-powiatu-koninskiego.html Rejestr OSP mających siedzibę na terenie powiatu konińskiego

]]>
Tue, 23 Jul 2019 12:43:26 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/wykaz-organizacji-pozarzadowych-majacych-siedzibe-na-terenie-powiatu-koninskiego/rejestr-osp-majacych-siedzibe-na-terenie-powiatu-koninskiego.html Eliza Nowaczyk
Rejestr stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym mających siedzibę na terenie powiatu konińskiego nad którymi nadzór sprawuje Wojewoda Wielkopolski lub Marszałek Województwa Wielkopolskiego http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/wykaz-organizacji-pozarzadowych-majacych-siedzibe-na-terenie-powiatu-koninskiego/rejestr-stowarzyszen-zarejestrowanych-w-krajowym-rejestrze-sadowym-majacych-siedzibe-na-terenie-powiatu-koninskiego-nad-ktorymi-nadzor-sprawuje-wojewoda-wielkopolski-lub-marszalek-wojewodztwa-wielkopolskiego.html Rejestr stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym mających siedzibę na terenie powiatu konińskiego nad którymi nadzór sprawuje Wojewoda Wielkopolski lub Marszałek Województwa Wielkopolskiego

]]>
Tue, 23 Jul 2019 12:42:12 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/wykaz-organizacji-pozarzadowych-majacych-siedzibe-na-terenie-powiatu-koninskiego/rejestr-stowarzyszen-zarejestrowanych-w-krajowym-rejestrze-sadowym-majacych-siedzibe-na-terenie-powiatu-koninskiego-nad-ktorymi-nadzor-sprawuje-wojewoda-wielkopolski-lub-marszalek-wojewodztwa-wielkopolskiego.html Eliza Nowaczyk
Rejestr stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym mających siedzibę na terenie powiatu konińskiego http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/wykaz-organizacji-pozarzadowych-majacych-siedzibe-na-terenie-powiatu-koninskiego/rejestr-stowarzyszen-zarejestrowanych-w-krajowym-rejestrze-sadowym-majacych-siedzibe-na-terenie-powiatu-koninskiego.html Rejestr stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym mających siedzibę na terenie powiatu konińskiego

]]>
Tue, 23 Jul 2019 12:41:15 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/wykaz-organizacji-pozarzadowych-majacych-siedzibe-na-terenie-powiatu-koninskiego/rejestr-stowarzyszen-zarejestrowanych-w-krajowym-rejestrze-sadowym-majacych-siedzibe-na-terenie-powiatu-koninskiego.html Eliza Nowaczyk
WO.272.19.2019 - Wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych BDOT500 oraz GESUT w 7 gminach (9 jednostek ewidencyjnych: Golina, Golina Miasto, Rychwał, Rychwał Miasto, Grodziec, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto - 166 obręby ewidencyjne) http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/informacje-z-otwarcia-ofert/wo.272.19.2019-wykonanie-modernizacji-i-aktualizacji-baz-danych-bdot500-oraz-gesut-w-7-gminach-(9-jednostek-ewidencyjnych-golina,-golina-miasto,-rychwal,-rychwal-miasto,-grodziec,-kramsk,-krzymow,-rzgow,-stare-miasto-166-obreby-ewidencyjne).html Informacja z otwarcia ofert

]]>
Mon, 22 Jul 2019 13:18:54 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/informacje-z-otwarcia-ofert/wo.272.19.2019-wykonanie-modernizacji-i-aktualizacji-baz-danych-bdot500-oraz-gesut-w-7-gminach-(9-jednostek-ewidencyjnych-golina,-golina-miasto,-rychwal,-rychwal-miasto,-grodziec,-kramsk,-krzymow,-rzgow,-stare-miasto-166-obreby-ewidencyjne).html Eliza Nowaczyk
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina oraz o poddaniu go procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/ogloszenie-o-przystapieniu-do-opracowywania-projektu-programu-ochrony-środowiska-przed-halasem-dla-miasta-konina-oraz-o-poddaniu-go-procedurze-zapewnienia-mozliwości-udzialu-spoleczenstwa.html Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina oraz o poddaniu go procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa

]]>
Mon, 22 Jul 2019 12:03:28 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/ogloszenie-o-przystapieniu-do-opracowywania-projektu-programu-ochrony-środowiska-przed-halasem-dla-miasta-konina-oraz-o-poddaniu-go-procedurze-zapewnienia-mozliwości-udzialu-spoleczenstwa.html Eliza Nowaczyk
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin - granica województwa) oraz o poddaniu go procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/ogloszenie-o-przystapieniu-do-opracowywania-projektu-programu-ochrony-środowiska-przed-halasem-dla-drog-krajowych-i-odcinka-autostrady-a2-(konin-granica-wojewodztwa)-oraz-o-poddaniu-go-procedurze-zapewnienia-mozliwości-udzialu-spoleczenstwa.html Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin - granica województwa) oraz o poddaniu go procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa

]]>
Mon, 22 Jul 2019 12:03:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/ogloszenie-o-przystapieniu-do-opracowywania-projektu-programu-ochrony-środowiska-przed-halasem-dla-drog-krajowych-i-odcinka-autostrady-a2-(konin-granica-wojewodztwa)-oraz-o-poddaniu-go-procedurze-zapewnienia-mozliwości-udzialu-spoleczenstwa.html Eliza Nowaczyk
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2019 roku http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/konkursy/ogloszenia-o-konkursach/informacja-o-wynikach-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-osob-niepelnosprawnych-zlecane-fundacjom-oraz-organizacjom-pozarzadowym-w-2019-roku.html W otwartym konkursie ofert, w wyznaczonym terminie tj. do 13 czerwca 2019 r. nie wpłynęła żadna oferta.

]]>
Tue, 16 Jul 2019 08:42:55 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/konkursy/ogloszenia-o-konkursach/informacja-o-wynikach-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-osob-niepelnosprawnych-zlecane-fundacjom-oraz-organizacjom-pozarzadowym-w-2019-roku.html Eliza Nowaczyk
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - gm. Wilczyn http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/wykaz-nieruchomości-stanowiacej-wlasnośc-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-bezprzetargowej-gm.-wilczyn-115.html Starosta Koniński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

 
  Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży
 
]]>
Tue, 16 Jul 2019 00:00:00 +0200 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/wykaz-nieruchomości-stanowiacej-wlasnośc-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-bezprzetargowej-gm.-wilczyn-115.html Eliza Nowaczyk