logo
logo bip
Kanal RSS
Kanal RSS http://bip.powiat.konin.pl/koninp/kanal-rss.xml pl 120 Obwieszczenie Dyrektora RZGW Wód Polskich w Poznaniu z dnia 08.02.2019 r. znak PO.RUZ.421.409.7.2018.BS http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/obwieszczenie-dyrektora-rzgw-wod-polskich-w-poznaniu-z-dnia-08.02.2019-r.-znak-po.ruz.421.409.7.2018.bs-r.html Obwieszczenie Dyrektora RZGW  Wód Polskich w  Poznaniu z dnia 08.02.2019 r. znak PO.RUZ.421.409.7.2018.BS

]]>
Fri, 15 Feb 2019 10:52:00 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/obwieszczenie-dyrektora-rzgw-wod-polskich-w-poznaniu-z-dnia-08.02.2019-r.-znak-po.ruz.421.409.7.2018.bs-r.html Eliza Nowaczyk
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w trybie sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 288 o pow. 0,1800 ha, położonej w obrębie (...) http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-ograniczenia-w-trybie-sposobu-korzystania-z-cześci-nieruchomości-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym,-oznaczonej-numerem-ewidencyjnym-dzialki-288-o-pow.-0,1800-ha,-polozonej-w-obrebie-(...).html                                                                                                                                                                                                         Konin, 13 lutego 2019 r.
WN.6821.48.2018                                                                                                                                                                     
 
 OGŁOSZENIE
 Starosta Koniński, działając na podstawie art.…
]]> Wed, 13 Feb 2019 12:47:00 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-ograniczenia-w-trybie-sposobu-korzystania-z-cześci-nieruchomości-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym,-oznaczonej-numerem-ewidencyjnym-dzialki-288-o-pow.-0,1800-ha,-polozonej-w-obrebie-(...).html Eliza Nowaczyk WO.272.2.2019 - Wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych EGiB, BDOT500 oraz GESUT http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/informacje-z-otwarcia-ofert/wo.272.2.2019-wykonanie-modernizacji-i-aktualizacji-baz-danych-egib,-bdot500-oraz-gesut.html Informacja z otwarcia ofert

]]>
Tue, 12 Feb 2019 12:22:19 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/informacje-z-otwarcia-ofert/wo.272.2.2019-wykonanie-modernizacji-i-aktualizacji-baz-danych-egib,-bdot500-oraz-gesut.html Eliza Nowaczyk
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/wykaz-nieruchomości-stanowiacej-wlasnośc-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-przetargu-ustnego-nieograniczonego.html Starosta Koniński
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres…

]]> Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/wykaz-nieruchomości-stanowiacej-wlasnośc-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-przetargu-ustnego-nieograniczonego.html Eliza Nowaczyk 2017 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/archiwum-zamowien-na-uslugi-spoleczne/2017.html

]]>
Thu, 07 Feb 2019 12:55:17 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/archiwum-zamowien-na-uslugi-spoleczne/2017.html Eliza Nowaczyk
2018 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/archiwum-zamowien-na-uslugi-spoleczne/2018.html

]]>
Thu, 07 Feb 2019 12:51:00 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/archiwum-zamowien-na-uslugi-spoleczne/2018.html Eliza Nowaczyk
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. „Projektu robót geologicznych dla potrzeb inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze śluzą czyszczenia gazociągu tłokiem ciśnienia DN 200 na terenie gm. Stare Miasto”. http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienie-o-wszczeciu-postepowania-dot.-„projektu-robot-geologicznych-dla-potrzeb-inwestycji-polegajacej-na-budowie-gazociagu-wysokiego-ciśnienia-wraz-ze-śluza-czyszczenia-gazociagu-tlokiem-ciśnienia-dn-200-na-terenie-gm.-stare-miasto”.html OGŁOSZENIE - zawiadomienieo wszczęciu postępowaniaw w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynieryjskich dla potrzeb planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 wraz ze śluzą czyszczenia gazociągu tłokiem na terenie gminy Stare Miasto"

]]>
Tue, 05 Feb 2019 13:14:00 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienie-o-wszczeciu-postepowania-dot.-„projektu-robot-geologicznych-dla-potrzeb-inwestycji-polegajacej-na-budowie-gazociagu-wysokiego-ciśnienia-wraz-ze-śluza-czyszczenia-gazociagu-tlokiem-ciśnienia-dn-200-na-terenie-gm.-stare-miasto”.html Anna Freger
WO.272.3.2019 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Koninie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym kurierskich i ewentualnych ich zwrotów http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne/wo.272.3.2019-swiadczenie-uslug-pocztowych-w-obrocie-krajowym-i-zagranicznym-na-rzecz-starostwa-powiatowego-w-koninie-w-zakresie-przyjmowania,-przemieszczania-i-doreczania-przesylek-pocztowych,-w-tym-kurierskich-i-ewentualnych-ich-zwrotow.html UWAGA!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 
Odpowiedzi na zapytania - z dnia 14 lutego 2019 r.
Załącznik nr 2 do OOZ - Formularz ofertowy po zmianach
 

OGŁOSZENIE…

]]> Tue, 05 Feb 2019 11:31:00 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne/wo.272.3.2019-swiadczenie-uslug-pocztowych-w-obrocie-krajowym-i-zagranicznym-na-rzecz-starostwa-powiatowego-w-koninie-w-zakresie-przyjmowania,-przemieszczania-i-doreczania-przesylek-pocztowych,-w-tym-kurierskich-i-ewentualnych-ich-zwrotow.html Anna Freger Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - gm. Ślesin http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/wykaz-nieruchomości-przeznaczonych-do-zbycia-gm.-slesin.html Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - gm. Ślesin

]]>
Tue, 05 Feb 2019 00:00:00 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/wykaz-nieruchomości-przeznaczonych-do-zbycia-gm.-slesin.html Eliza Nowaczyk
Zgłoszenie stwierdzenia potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/sprawy/wykaz-zalatwianych-spraw-przez-wydzialybiura-formularze-do-pobrania/wydzial-ochrony-srodowiska-rolnictwa-i-lesnictwa1/zgloszenie-stwierdzenia-potencjalnego-historycznego-zanieczyszczenia-powierzchni-ziemi.html  

Informacja do wniosku o zgłoszeniu historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi

wzór wniosku - zgłoszenie historycznego zanieczyszczenia ziemi

]]>
Mon, 04 Feb 2019 12:01:07 +0100 http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/sprawy/wykaz-zalatwianych-spraw-przez-wydzialybiura-formularze-do-pobrania/wydzial-ochrony-srodowiska-rolnictwa-i-lesnictwa1/zgloszenie-stwierdzenia-potencjalnego-historycznego-zanieczyszczenia-powierzchni-ziemi.html Anna Freger