logo
logo bip
UCHWAŁA Nr 2 POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONINIE z dnia 13 października 2010 r. w sprawie planu dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Koninie
UCHWAŁA Nr 2
POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONINIE
z dnia 13 października 2010 r.
w sprawie planu dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Koninie
związanych z rejestracją list kandydatów na radnych

Na podstawie pkt I wytycznych do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Powiatowa Komisja Wyborcza w Koninie, uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się następujący plan dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Koninie, związanych z rejestracją list kandydatów na radnych Powiatu Konińskiego:

1) co najmniej trzy osoby wchodzące w skład Komisji, w tym Przewodniczący lub Zastępca przewodniczącego, będą dyżurować w siedzibie Komisji, mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie przy Al. 1-go Maja 9 tel. 63240 32 99, fax 63240 32 01

2) dyżury w zakresie rejestracji kandydatów na radnych pełnione będą w dniach:

18 -19 października 2010 r. w godzinach 13.30 - 15.30,

20 października 2010 r. w godzinach 13.30 - 16.30,

21 października 2010 r. w godzinach 13.00 - 17.00,

22 października 2010 r. w godzinach 13.00 - 24.00.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu, którego zobowiązuje się do obwieszczenia uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Starostwa Powiatowego w Koninie.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Powiatowej Komisji Wyborczej
w Koninie
/-/ Andrzej Szaszkowski

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Bożena Wróbel
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-10-15 07:41:09)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-10-15 07:41:09)
Lista wiadomości