logo
logo bip
Ogłoszenia

UCHWAŁA NR 146/2020 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie powołania oraz zasad działania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań z zakresu administracji publicznej złożonych w otwartych konkursach ofert (...)

UCHWAŁA NR 146/2020 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie powołania oraz zasad działania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań z zakresu administracji publicznej złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych w 2020 roku

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Krzysztof Czajkowski
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-03-24 12:43:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-03-24 12:43:53)
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu administracji publicznej ogłoszonych w 2020 roku
Konin, 22 stycznia 2020 r.
OGŁOSZENIE
o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu administracji publicznej ogłoszonych w 2020 roku
 
Starosta Koniński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu administracji publicznej ogłoszonych w 2020 roku.
 
W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.
 
Kandydatów do składu komisji konkursowej należy zgłaszać do 6 lutego 2020 r. do godz. 15.30 wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym.
 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Koninie, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin z dopiskiem: „zgłoszenie do komisji konkursowej”. Dopuszcza się również przesłanie wypełnionego formularza faksem na nr tel. 63 240 32 23 oraz skanu formularza na adres mailowy: krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl
 
 
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Krzysztof Czajkowski
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-01-22 12:10:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-01-22 12:27:19)
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu administracji publicznej ogłoszonych w 2019 roku
wersja dla czytnika ekranu - pobierz
 
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Krzysztof Czajkowski
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-01-28 14:47:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-01-22 09:03:54)
Lista kandydatów zgłoszonych do Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Krzysztof Czajkowski
 • Informacja opublikowana przez: Sebastian Tołoczko (2019-01-02 14:16:52)
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI dotyczących projektu Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (...)
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI
dotyczących projektu Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019
   
Zarząd Powiatu Konińskiego zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.
Opinie, uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać w terminie od 25 października 2018 r. do 7 listopada 2018 r. drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin, z dopiskiem „Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi” lub drogą mailową na adres: krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl.
Opinie, uwagi i wnioski zgłaszać należy na formularzu ankiety konsultacyjnej.
 
 
 
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2018-10-10 13:32:41)