logo
logo bip
Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego.
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Krzysztof Czajkowski
 • Informacja opublikowana przez: Sebastian Tołoczko (2018-12-06 14:29:25)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: brak
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI dotyczących projektu Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (...)
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI
dotyczących projektu Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019
   
Zarząd Powiatu Konińskiego zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.
Opinie, uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać w terminie od 25 października 2018 r. do 7 listopada 2018 r. drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin, z dopiskiem „Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi” lub drogą mailową na adres: krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl.
Opinie, uwagi i wnioski zgłaszać należy na formularzu ankiety konsultacyjnej.
 
 
 
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez:
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2018-10-10 13:32:41)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: brak
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu administracji publicznej ogłoszonych w 2018 roku
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2017-11-21 10:49:32)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2017-11-21 10:49:32)
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI dotyczących projektu Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (...)

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI
dotyczących projektu Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018
 
Zarząd Powiatu Konińskiego zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.
Opinie, uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać w terminie od 1 listopada 2017 r. do 14 listopada 2017 r. drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin, z dopiskiem „Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi" lub drogą mailową na adres: krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl.
Opinie, uwagi i wnioski zgłaszać należy na formularzu ankiety konsultacyjnej.
 

Ankieta konsultacyjna

 
 
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Krzysztof Czajkowski
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2017-10-18 13:01:46)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2017-10-18 13:03:41)
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację w 2017 roku oraz ogłoszonych w 2017 roku zadań z zakresu administracji publicznej
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Krzysztof Czajkowski
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-12-06 13:43:56)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2018-01-02 09:29:41)
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Krzysztof Czajkowski
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-10-21 14:50:11)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-10-21 14:56:29)
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI dotyczących projektu Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku (...)
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI
dotyczących projektu Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017
 
Zarząd Powiatu Konińskiego zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.
Opinie, uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać w terminie od 5 października 2016 r. do 19 października 2016 r. drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin, z dopiskiem „Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi" lub drogą mailową na adres: krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl.
Opinie, uwagi i wnioski zgłaszać należy na formularzu ankiety konsultacyjnej.
 
 
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Krzysztof Czajkowski
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-09-21 14:06:38)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-09-21 14:07:58)
Wolontariusz Roku Powiatu Konińskiego
Sukces wielu przedsięwzięć, wydarzeń i akcji jest możliwy dzięki wolontariuszom. Zarząd Powiatu Konińskiego doceniając bezinteresowne zaangażowania ludzi, którzy działają na rzecz innych postanowił uhonorować tytułem „Wolontariusz Roku Powiatu Konińskiego" najbardziej aktywnych dobroczyńców. To szczególne wyróżnienie, któremu towarzyszyć będzie prezentacja godnych naśladowania postaw społecznych, wręczane będzie podczas Gali Powiatu Konińskiego.
 
Procedurę przyznawania tytułu ustalił Zarząd Powiatu Konińskiego uchwałą nr 200/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r.
 
 
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-18 14:27:02)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-18 14:30:10)
Lista kandydatów wraz z nazwą organizacji zgłoszonych do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-12-03 08:49:07)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-05-14 11:51:48)