logo
logo bip
Skład Komisji Konkursowej
 1. Przedstawiciele Zarządu Powiatu Konińskiego, pracownicy Starostwa Powiatowego w Koninie i jednostek organizacyjnych Powiatu Konińskiego:
  1. Władysław Kocaj - Wicestarosta Koniński,
  2. Jan Bartczak - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,
  3. Karol Baranowski - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,
  4. Magdalena Nowak - Wydział Finansowy,
  5. Krzysztof Czajkowski - Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami,
  6. Janina Szczepaniak - Wydział Rozwoju i Promocji,
  7. Ewelina Rapeła - Wydział Rozwoju i Promocji,
  8. Julia Stasińska - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
  9. Elżbieta Sroczyńska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów:
  1. Andrzej Łącki - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Koninie,
  2. Michał Kałużny - Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Konin,
  3. Anna Lewandowska - Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich,
  4. Krystyna Chowańska - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Koninie,
  5. Łukasz Staszak - Stowarzyszenie Promocji Lichenia Starego i Budowy Gimnazjum im. Jana Pawła II.
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Krzysztof Czajkowski
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-01-08 13:39:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-24 10:26:02)