logo
logo bip
Skład Komisji Konkursowej
 
1) Przedstawiciele Zarządu Powiatu Konińskiego, pracownicy Starostwa Powiatowego w Koninie i jednostek organizacyjnych Powiatu Konińskiego:
 
a) Władysław Kocaj - Wicestarosta Koniński,
b) Jan Bartczak - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,
c) Karol Baranowski - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,
d) Magdalena Nowak - Wydział Finansowy,
e) Krzysztof Czajkowski - Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami.
f) Janina Szczepaniak - Wydział Rozwoju i Promocji,
g) Ewelina Rapeła - Wydział Rozwoju i Promocji,
h) Julia Stasińska - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
i) Elżbieta Sroczyńska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 
2) Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów:
 
a) Andrzej Łącki - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Koninie,
b) Michał Kałużny - Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Konin,
c) Anna Lewandowska - Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich,
d) Krystyna Chowańska - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Koninie,
e) Łukasz Staszak - Stowarzyszenie Promocji Lichenia Starego i Budowy Gimnazjum im. Jana Pawła II.
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krzysztof Czajkowski
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-01-08 13:39:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2019-02-22 08:52:35)