logo
logo bip
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy

Zarząd Powiatu Konińskiego 29 grudnia 2015 r. rozstrzygnął ogłoszony 30 listopada 2015 r. otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy.

 

Poniższa tabela przedstawia wyniki prac komisji konkursowej opiniującej oferty, które wpłynęły na konkurs:

 

Lp.

Nazwa oferenta

/ tytuł zadania

Ilość punktów

Proponowana kwota dotacji

Uwagi

1.

Fundacja Mielnica

 „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B dla 35 osób upośledzonych umysłowo - Środowiskowy Dom Samopomocy

im. Doktora Piotra Janaszka Fundacji Mielnica - kontynuacja działalności"

 

45

 

415.800 zł,

 

2.

Stowarzyszenie na Rzecz  Osób Niepełnosprawnych „Radość" 

„Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu konińskiego"

 

47

 

356.400 zł.

 

 

 

Zarząd Powiatu Konińskiego w wyniku otwartego konkursu ofert udzielił zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej dotacji celowej Fundacji Mielnica oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość". 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Anna Freger (2015-12-29 11:23:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2017-02-15 11:36:37)
Lista wiadomości