logo
logo bip
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania
Zarząd Powiatu Konińskiego 30 kwietnia 2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania ogłoszony 25 marca 2015 r. i  udzielił dotacji celowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w przedmiotowym zakresie na łączną kwotę 14.200. zł
 
Lp.
Zakres zadania /
Nazwa oferenta / tytuł zadania
Dotacja
w kwocie
Uwagi

1.

Stowarzyszenie Oświatowe Lepsza Edukacja
„Powiatowy Turniej Szachowy" - doskonalenie umysłu i sztuki. Biała Panieńska 2015

 

3.200 zł

 

2.

Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne
„Mój przyjaciel robot" wakacyjne edukacyjne warsztaty techniczne
dla dzieci z gmin Wilczyn i Skulsk jako forma wsparcia społeczności lokalnych w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych

 

6.000 zł

 

 

3.

Stowarzyszenie PAMIĘTNIK
„Uczę się przez całe życie" - zajęcia międzypokoleniowe w Żychlinie.
Edycja I

 

-

Oferta nie osiągnęła minimalnego progu  60% (tj. 30 pkt)

 

4.

Stowarzyszenie Razem dla Szkół
Pieśni i tańce wielkopolskie integralną częścią procesu dydaktycznego szkół powiatu konińskiego

 

2.000 zł

 

 

5.

Fundacja Mielnica
Integracyjny festiwal nauki

 

3.000 zł

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-05-04 09:24:09)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-02-12 10:43:50)
Lista wiadomości